Söderkullakväll

29.11.2017 kl. 17-19:30

Willa Söder, Tasträskvägen 1, Söderkulla

Välkommen på Söderkullakväll!

I höst vill vi berätta till er om följande:

-Ungdomarnas fritidsplats Pleissi: vad man kan göra där, öppettiderna, vem som jobbar där osv.
-Kommunens infopunkt i Söderkulla
-Minnenas Söderkulla

-Planerna för att bygga en gång- och cykelled i Eriksnäs
-Planerna för att bygga en idrottsplats vid Sipoonlahden koulu, den så kallade "Idrottsdalen"

-Hållplatserna för tidsutjämning
-Enkäten om resekedjor

-Planläggningen av östra sidan av Tasträsk 
-Planerna för ett arbetsplats- och bostadsområde i Söderkulla
-Planerna för Amiralsvägen och Sandbackavägen, rivningen av taxistationen osv.

-Byggnadstillsynigens verksamhet

-Du får också en chans att berätta vilken plats du skulle rekommendera till en ny Sibbobo. Vilken är den trevligaste rekreationsplatsen / finaste kulturobjektet / vackraste landskapet?

För barnen ordnas en egen arkitekturworkshop med godis som byggmaterial.

Kom med på Söderkullakväll till Willa Söder, Tasträskvägen 1, i Söderkulla!! Suomeksi

Senast ändrat 24.10.2017