Nylandsplanen 2050 tar fart 

 

Nylandsplanen 2050 omfattar hela Nylands område och tar tidsmässigt sikte på år 2050. I planen ingår alla centrala markanvändningsteman och den bereds under åren 2016–2019.

Planens beredningsmaterial var framlagt till påseende på våren 2018. Responsen har gått igenom och nu beredds för närvarande utkasten till regionernas planer som läggs fram till påseende på hösten.
Bekanta dig med Nylandsplanen här.

Suomeksi Kaupunki Kuvitus Linda Saukko-Rauta

 

Videon på finska berättar om landskapsplanen.

> Bekanta dig med programmet för deltagande och bedömning (pdf)
> Kungörelse (pdf)

Senast ändrat 07.08.2018