Vattendrag

Miljövårdsenheten i Sibbo kommun har som  uppgift att följa upp vattendragens tillstånd samt befrämja och utveckla vattenskyddet på sitt eget område. Miljövårdsenheten sköter uppgiften i samarbete med andra aktörer bl.a. genom  information  och upplysning  samt genom att delta i olika vattenskyddsprojekt.

Den nya vattenlagen (587/2011) trädde i kraft 1.1.2012. Syftet med lagen är att trygga användningen av vattentillgångarna och vattenmiljön så att användningen är ekologiskt, ekonomiskt och samhälleligt hållbar, att förebygga olägenheter som orsakas av att vattentillgångarna och vattenmiljön används samt att förbättra vattentillgångarnas och vattenmiljöns tillstånd.

Genom lagförendring kom många ändringar t.ex. ändrade definitioner av vattendrag. En del av rännilarna definieras i framtiden som bäckar, och den nya definitionen ökar antalet vattendrag. Tillstånd krävs för allt mindre projekt, vilket ökar antalet tillståndspliktiga projekt. Dessutom definieras en del av bäckarna som älvar.

Allt mindre muddringar behöver regionförvaltningsverkets tillstånd.

 
Senast ändrat 22.06.2016

Suomeksi

 

Länkar

Insjö- & HavwikiTilläggsinformation

Arja Lahtinen
Miljövårdsinspektör
Kontaktuppgifter