Grundvattenområden

I Sibbo finns 17 grundvattenområden som miljöstyrelsen har ansett viktiga för vattenanskaffningen och klassat som I – II gradens grundvattenområden (uppgifterna uppdaterade8.9.2008). Dessutom ligger ett grundvattenområde (Marjamäki 0124551) delvis på Sibbo kommuns område. De17 grundvattenområdena på Sibbo kommuns område bildar en sammanlagd uppskattad mängd av grundvatten på 10190 m3/d, den totala ytan uppskattas till 39,69 km2. 

Grundvattenutredningar som verktyg i främjandet av lönsamheten i jordbruksnäringen (POMAKE-projektet)

Under år 2014 gjordes det strukturutredningar i grundvattenområdena i Norrkulla, Nikukällan och Söderkulla. Arbetetets syfte var att förbättra landsbygdens trivsel och livsduglighet och att främja skydd och skyddsmedvetenhet om grundvattnen. Utredningarnas resultat finns i forskningsrapporterna som är länkade nedan. Rapporterna är på finska.

Tutkimusraportti, Osa I: Maatalouselinkeinoa koskevat havainnot

Tutkimusraportti, Osa II: Pohjavesialueiden geologisen rakenteen selvitys Sipoon Norrkullan, Nikukällan ja Söderkullan pohjavesialueilla
Senast ändrat 26.07.2016

Suomeksi

 

LänkarTilläggsinformation

Arja Lahtinen
Miljövårdsinspektör
Kontaktuppgifter