Suomeksi

 

Natura 2000-områden

I Sibbo ingår 2093,5 hektar markområden i nätverket Natura. En del av naturskyddsområdena ingår också i nätverket Natura 2000. Alla naturskyddsområden ingår inte i nätverket, eftersom det med tanke på EU:s mål för naturskyddet  inte har ansetts nödvändigt. Å andra sidan är merparten av de områden som ingår i Natura 2000 inte fridlysta enligt naturvårdslagen, eftersom man ansett att det går att skydda områdena tillräckligt med stöd av andra lagar, såsom vattenlagen och markanvändnings- och bygglagen.

 

Natura 2000-områdena i Sibbo:

  1. Mossarna i Box  (också Borgå)
  2. Byträsket
  3. Sjöar och myrar i Gesterby 
  4. Kummelbergen
  5. Gammelskogen i Rörstrand
  6. Sibbo å (också Borgnäs)
  7. Sibbo storskog (också Vanda) 
[l:public_create_by]: 26.09.2011