Häststall

Nya häststall byggs i allt högre grad i närheten av bosättning i synnerhet i många av de snabbt växande kommunerna runt huvudstadsregionen. Förutom gräl grannar emellan, leder detta ofta till problem då stall och rastgårdar anläggs utan att tillräckligt stor uppmärksamhet fästs vid närliggande grundvattenområden, öppna diken, sjöar eller vattendrag.

Minimikrav för häststall i Sibbo kommun

Häststall eller motsvarande djurstall eller maneger får inte placeras på en fastighet vars yta är mindre än 2 ha.

Nya djurstall får inte utan grannens medgivande placeras närmare än 50–100 meter från dennes bostadshus eller vistelsegård, eller från en skola, ett daghem, en park eller motsvarande anläggning. Samma begränsning gäller rastgårdar för nötboskap och fållor för hästar. Den fasta delen av gödseln bör dagligen samlas upp från djurens rastgårdar och placeras i en gödselstad med tätt botten.

Tilläggsinformation

Eeva Somerkoski
Miljöinspektör

Kontaktuppgifter

 

 

Suomeksi

Senast ändrat 27.06.2018