Miljövårdspersonal och uppgiftsfördelning

Miljövårdsenheten
PB 7 (besöksadress Stora Byvägen 18, Nickby, II-våningen i Sockengården)
04131 SIBBO
Fax. 09 2353 6709
miljovard@sibbo.fi

SuomeksiMiljövårdschef
Christel Kyttälä
09 2353 6850
 • chef för miljövårdsenheten
 • planering, utvecklings- och strategiarbete
 • fridlysning av naturminnesmärken
 • föredragande i byggnads- och miljöutskottet

tf. Miljövårdsinspektör
Laura Kotilainen
09 2353 6851
- miljötillstånd (krossning)
- marktäktstillstånd
- bullerbekämpning (behandling och övervakning av bulleranmälningar, anmälningar om olägenhet)
-befrielse från anslutningsskyldighet till vatten- och avloppsnät
- terrängtrafiklag
- sjötrafiklag
Miljövårdsinspektör
Anu Juvonen
09 2353 6851
Borta 1.5.2016 - 13.5.2018

tf. Miljövårdsinspektör
Arja Lahtinen
09 2353 6853
- behandling av avloppsvatten i glesbygden
- lantbrukents miljövård
- dikesärenden (dikning, dikestvister)


- vattenskydd
- anmälan om jätteloka
Miljövårdsinspektör
Eeva Somerkoski
09 2353 6853
Borta 1.3.2016 - 31.1.2017

Miljövårdsinspektör
Saija Ruponen
09 2353 6852
 • miljötillstånd (industri)
 • marktäktstillstånd
 • tillsyn av industrianläggningar
 • registrering och övervakning av anläggningar (VOC, distributionsstationer, värmeanläggningar och asfaltstationer)
 • återvinning av avfall i markbyggnad
 • undantag från miljöskyddsföreskrifter för att lämna en oljecistern i marken

Miljöövervakare
Ari Sirkka
09 2353 6838
 • tillsyn enligt avfalllagen inkl. nedskräpningfall
 • anmälningar till avfallshanteringsregisteret p.g.a. insamlingsverksamhet
 • tillsyn av tagande av marksubstanser och tagande för husbehov
 • projektarbeten gällande vattendrag
 • tillsyn av byggd miljö

Senast ändrat 24.05.2016