Mellersta Nylands strategiska klimatprogram

Kuuma-kommunerna har skapat ett verktyg för främjandet av klimatskyddet.

Rapporten innehåller mål och åtgärder för att minska utsläpp i luften. Dessutom innehåller den basinformation om klimatförändringen.

I fokus för det här klimatprogrammet är utöver kommunorganisationerna även kommunens invånare och företag som är verksamma i kommunen. Innehållet är till stor del det samma som i Sibbo kommuns miljöprogram. Man kunde tänka sig, att genom att förverkliga kommunens egna miljöprogram, förverkligar vi samtidigt Mellersta Nylands strategiska miljöprogram.

KUUMA-klimatöversikten för år 2016 har publicerats.Klimatöversikten följer upp hur kommunernas klimatarbete framskrider och hur KUUMA-regionens klimatprogram som godkändes år 2010 förverkligas.
I klimatöversikten lyfter man fram bra exempel på klimatskydd och energieffektivitet i kommunorganisationerna.
Du kan ta del av klimatöversikten (på finska) via den här länke

KUUMA-klimatöversikten för år 2016 har publicerats.Klimatöversikten följer upp hur kommunernas klimatarbete framskrider och hur KUUMA-regionens klimatprogram som godkändes år 2010 förverkligas.

I klimatöversikten lyfter man fram bra exempel på klimatskydd och energieffektivitet i kommunorganisationerna.

Du kan ta del av klimatöversikten (på finska) via den här länken.
Senast ändrat 22.02.2018

Suomeksi

 
 
Sibbo kommuns tillämpning av Mellersta Nylands strategiska klimatprogram

Syftet med detta program är att svara lokalt på utmaningarna i anknytning till stävjandet av klimatförändringen genom att fastställa för regionen gemensamma sätt att begränsa växthusgasutsläppen och främja anpassningen till klimatförändringen.

I detta rapport kommer fram de mest betydande källorna till utsläpp av växthusgaser i Sibbo, liksom för utsläppens utveckling år 1990 och 2008. Utvecklingen jämförs med läget i de övriga KUUMA-kommunerna.

Läs meraKuuma-kommunernas strategiska klimatprogrammet från år 2010 (suomeksi)