Koldioxidutsläpp

Koldioxid hör till växthusutsläppen. För mycket koldioxid värmer vår planets klimat. Det rör sig i atmosfären inom stora områden, vilket gör att följderna blir globala, oberoende av var utsläppen sker. Följderna är också långvariga: koldioxiden stannar i atmosfären i århundraden.

Koldioxidutsläppen uppskattas genom uträkningar utgående från Energiateollisuus ry:s statistik. Enligt Benviroc Ab:s beräkningar från 2009 är det genomsnittliga koldioxidutsläppet i Sibbo 8,32 t/invånare. Beräkningen unnehåller utsläppen från elförbrukning, fjärr- och oljevärmning, trafik, jordbruk och avfallservice.  Industris elförbrukning finns inte med i denna figur. Sibbos utsläpp är medelmåttligt bland de dryga 70 kommuner som ingår i undersökningen.

Den största källan för växthusutsläppen i Sibbo är trafiken, speciellt personbilstrafiken.  Elförbrukningen i Sibbo är också stor.

OBS: I den strategiska klimatprogrammet i Mellersta Nylands är växthusutsläppen räknade på ett annat sätt, vilket betyder att de här två rapporterna inte kan jämföras med varandra.

 

 
[l:public_create_by]: 25.11.2011