Parkplanering och -byggande

Östanåparken

Arboretum byggs med planteringstalko i Sibbo

Det ordnas ett planteringstalko i Nickby arboretum onsdagen den 6 juni 2018 kl. 16:30–19.00

Ett arboretum till äran av Finlands 100-årsjubileum byggs i Östanåparken. Planteringstalkot börjar med att deltagarna samlas vid Festsalens parkeringsplats på adressen Gamla vattentornsbacken 1.

De Sibbobor vars barn föddes år 2017 har haft möjlighet att reservera ett träd med den nya familjemedlemmens namn i arboretumet. I talkot får man plantera sitt eget barns träd samt övriga träd som inte blev reserverade. Namnskyltar har tillverkats för de reserverade trädplantorna. Det finns dock plantor kvar, så det är fortfarande möjligt att reservera träd för barn födda år 2017. Trädet kan reserveras medan talkot pågår. Namnskylten tillverkas då vid ett senare skede. Ifall det tidigare webbsystemet av någon konstig anledning har spelat ett spratt och tappat bort en reservering kan man även göra den på nytt i talkot.

I talkot deltar kommunträdgårdsmästare Mari Kosonen samt andra trädgårdsmästare som hjälper deltagare och ger råd om planteringar. Alla är välkomna att delta i planteringstalkot och det bjuds även på förfriskningar.

Välkommen med att fira en rolig talkokväll i det nya arboretumet!

Mer information:

Kommunträdgårdsmästare, kontaktuppgifter.

Hassellundens grönområde

Ett grönområde bestående av tre stycken lek- och motionsparker samt en stor parkskog har planerats i Hassellundens nya detaljplaneområde.

Grönområdets delgeneralplan samt placering på kartan.

 

Hassellunden (illustration)

 

 

 

 

Suomeksi

Senast ändrat 17.09.2018