Parkplanering och -byggande

Hassellundens grönområde

Ett nytt grönområde bestående av tre stycken lek- och motionsparker samt en stor parkskog har planerats i Hassellundens nya detaljplaneområde.

Grönområdets delgeneralplan samt placering på kartan.

 

Hassellunden (illustration)

 

 

 

 

Suomeksi

Senast ändrat 28.07.2016