Ett arboretum till äran av Finlands 100-årsjubileum byggs i Östanåparken

De Sibbobor som får tillökning under jubileumsåret kan via nättjänsten reservera ett träd som får bära nykomlingens namn i trädslagsparken.

Via länkarna på kartan nedan kan du bekanta dig med parken som är under byggnad och där reservera ett träd för ditt barn som föds 2017. Obs! Länkarna på kartan fungerar inte med Internet Explorer. Vi rekommenderar att ni använder en annan webbläsare. 

Träden planteras i arboretumet på försommaren 2018, och om du vill kan du delta i trädplanteringen Tidtabellen meddelas i april 2018.

Trädslagen kommer att förses med skyltar och en infokarta kommer att resas i området.

VÄLKOMMEN till trädslagsparken

 

SUOMEKSI

Senast ändrat 05.09.2017