Användning av växtskyddsmedel på offentliga områden

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) rekommenderar i sitt meddelande 16.6.2017 att man informerar om användningen av växtskyddsmedel på offentliga områden.

Sibbo kommun använder växtskyddsmedel för att på kommunens mark avlägsna ogräsväxter och bekämpa skadeväxter, t.ex. jätteflokan. På stenbelagda områden är det svårt att avlägsna ogräsväxter med andra metoder, eftersom växternas rotsystem går under stenbeläggningen och sträcker sig djupt ner i marken.

Den bästa växtskyddseffekten ger glyfosatbaserade ämnen, såsom Roundup Bio som Tukes har godkänt. Växtskyddsmedel används i huvudsak på sådana områden där inga människor eller sällskapsdjur rör sig. Sådana områden är gatuområden, såsom körbanans kantstenar, rondeller och trafikdelare. Vid behov används växtskyddsmedel på områdena vid kommunens fastigheter. Ämnet används inte i kommunens parker eller lekparker. Behandlingen sker i medeltal två gånger under växtperioden. 

I Tukes meddelande (16.6.2017) konstateras att det inte finns någon lagstadgad skyldighet att märka ut områden som behandlats, men Tukes rekommenderar att man märker sådana områden där människor och sällskapsdjur rör sig. I meddelandet ingår anvisningar om att det är bra att låta märkningarna stå kvar vid behandlade områden till dess besprutningsmedel har torkat. Efter det är det ”i praktiken tryggt att genast gå in på områden som behandlats”, konstaterar Tukes överinspektör Sirpa Luomahaara i en intervju i Helsingin Sanomat 8.6.2017. Sibbo kommun utför behandlingen nattetid och märker ut sådana områden som behandlats och där människor eventuellt rör sig. Således märker man inte ut till exempel rondeller. Man säkerställer att medlet torkat genom kontroller, efter vilket märkningen avlägsnas. 

Glyfosatbaserade ämnen används också i trädgårdarna i hemmen, men på offentliga områden krävs att den som använder ämnet har tagit en examen för användning av växtskyddsämnen. På det här sättet säkerställer man att ämnet används på ett professionellt sätt och att behovet att använda medlet bedöms. Således rekommenderar Sibbo kommun att bolagen som handhar fastighetsskötseln i kommunen informerar invånarna och dem som använder platserna som behandlas om att växtskyddsmedel använts. I Sibbo kommun har man prövat ekologiska växtskyddsmetoder, och till exempel i sommar prövar man pelargonsyra i Hansas. Kommun strävar efter att öka användningen av ekologiska växtskyddsmedel i framtiden. 

Mer information: 

Mari Kosonen, kommunens trädgårdsmästare, tfn 09 2353 6873, mari.kosonen@sibbo.fi

Tuoman Auvinen, förman för fastighetsskötsel, tfn 09 2353 6816, tuomas.auvinen@sibbo.fi 

Läs Tukes meddelande: http://www.tukes.fi/sv/Aktuellt/Meddelanden/Biocider/Anvandning-av-vaxtskyddsmedel-pa-offentliga-omraden-maste-overvagas-noga/

 

SUOMEKSI

Senast ändrat 13.07.2017