Gatubelysning

Som serviceproducent fungerar Eltel Networks Ab. Avtalet gäller till våren 2019. Enligt avtalet ansvarar serviceproducenten för underhållet av gatubelysningen och den därtill hörande feljouren. Fel och störningar som upptäcks i gatubelysningen meddelas:

per e-post: katuvaloviat.sipoo@eltelnetworks.com
eller via
tfn / sms: 040 311 3838

Obs! Kom ihåg att meddela kommun, gatuadress och typ av fel.

Felanmälningarna överförs till serviceproducentens åtgärdslista och felen åtgärdas i angelägenhetsordning eller i samband med nästa servicerunda.

 

 

 

Suomeksi

Senast ändrat 12.09.2017