Underhåll av gator och vägar

I Sibbo finns det totalt omkring 950 kilometer gator samt vägar. Av dessa är ca 65 km gator, 220 km allmänna vägar och 685 km enskilda vägar.

Suomeksi

Gator

Gatornas vinter- och sommarunderhåll består på vintern av snöplogning och sandning. På våren städas sandningssanden bort från gator och trottoarer. Dammbildningen bekämpas på grusvägar genom saltning. På våren börjar också asfalteringsarbeterna och hyvling av grusvägar.

På frågor angående gatornas underhåll, trafikmärken och gatubelysning svarar:

tf. Områdesmästare Jim Hindsberg
(09) 2353 6872
jim.hindsberg(at)sibbo.fi

Vinterunderhållet i Söderkulla, Tasträsk och Hansas planeområdena sköts av Lemminkäinen Infra Oy. Respons  per e-post palaute-soderkulla@lemminkainen.com

Vinterunderhållet i Eriksnäs planeområde sköts av Bo Wikstedt, tfn 040 552 4829

Allmänna vägar

NTM-centralen svarar för underhållet av allmänna vägar. 
Trafikens kundservice tfn 0295 020 601.

Vägtrafikantlinjen tfn 0200 2100 (24h)
Meddelanden om vägarnas skick och trafikstörningar.

Enskilda vägar

Lov för att sätta upp trafikmärken längs enskilda vägar beviljas av:

tf. Kommuntekniska chefen Lari Sirén
(09) 2353 6802
lari.siren(at)sibbo.fi

Andra frågor angående enskilda väglag och bidrag till dem besvaras av:

Mätningstekniker Vidar Lindqvist
(09) 2353 6733
vidar.lindqvist(at)sibbo.fi

Mera information på finska: Suomen Tieyhdistys - yksityistiet.

Underhållsbidrag för enskilda vägar

Ansökningstiden för bidrag för underhåll av enskilda vägar för år 2018 är 1.3.-13.4.2018. De som har lämnat in en e-postadress kommer också att få länken per e-post.

Elektroniska ansökningsblanketten

Förfrågningar till adressen: vagbidrag@sibbo.fi

Senast ändrat 27.02.2018