Kontakt och vidare information:

Byggnadsingenjör

Ari Luomala
09-2353 6015
ari.luomala(at)sibbo.fi