Invånarenkät

Sibbo kommuns enhet Gator och grönområden genomförde på våren en enkät för att mäta kundernas nöjdhet med vinterunderhållet. Enkäten fick totalt cirka 200 svar och täckte alla kommunens fem områden för vinterunderhåll. Områdena omfattade det gatunät som är i kommunens ägo och de hade grupperats enligt gällande entreprenadsområden.

Vinterunderhållsområdena är:

  • Eriksnäs och Sandbackavägens företagsområde
  • Myras
  • Nickby gård, Östanåparken och Ådalen
  • Nickby centrum, Tallmo och Lönnbacka
  • Söderkulla, Tasträsk och Hansas

Kundnöjdhetsenkätens resultat

Enkäten fick varierande antal svar i olika områden. Den stora skillnaden mellan svarsmängderna beror sannolikt åtminstone delvis på storleksskillnader mellan områdena.

Det överlägset största antalet respons samlades in bland annat om följande saker:

  • Plogningens tajmning, gator som blir smalare på grund av snövallar samt prioritering av de leder som skoleleverna använder
  • Transport av sandhögarna när avlägsnandet av sand är slutfört
  • Ändringar i skräpkorgarnas tömningsintervall, mer skräpkorgar
  • Gatubelysningens reparationstider

Om du vill bekanta dig närmare med resultaten hittar du dem i sin helhet bakom denna länk (pdf).

Tack till alla som svarade på enkäten!

En liknande enkät som kartlägger sommarsäsongens underhåll på gator och grönområden öppnas senare på hösten.

Suomeksi

Senast ändrat 08.08.2019