Grön- och allmänna områden samt gatuområden

Invånarenkätens resultat år 2016

I slutet av året bad vi er svara på en enkät gällande grönområdenas skötselnivå samt ändamålsenlighet och prydlighet. Enkäten mätte nivån på kvaliteten hos grön- och allmänna områden och syftet är att förfrågan genomförs årligen. Enkätens resultat kan ses nedan.

Tack till alla som deltog!

Nedan ser ni resultaten på enkäten som gjordes mellan 14.11.- 13.12.2016
På enkäten svarade 92 personer.

År 2015 svarade 261 personer på samma enkät.

Norra Sibbo omfattar Nickby område och södra Sibbo omfattar områdena Söderkulla, Eriksnäs och Hansas.

Suomeksi

Senast ändrat 13.07.2017