Mätning- och karttjänster

Kommunen utarbetar och upprätthåller olika slags kartmaterial och elektroniska karttjänster, som också kan utnyttjas av våra kunder.

Mer information om kartmaterial

Till våra mätningsuppgifter hör mätningar för upprätthållande av grundkartan samt byggnadstillsynsmätningar. Vi utför också andra mätningar på beställning beroende på arbetssituationen.

Mer information om mätningar

 

Suomeksi

Senast ändrat 20.03.2018