Byggnadstillsyn

Besöksadress fr.o.m  2.5.2017: Sockengården, Stora Byvägen 18, 04130 SIBBO (Nickby) 
Postadress: Byggnadstillsyn, PB 7, 04131 SIBBO
  

Byggnadstillsynen betjänar sina kunder med tidsbeställning, per e-post och per telefon. Om vi inte har möjlighet att svara, kan du lämna ett ringbud i svararen så ringer vi upp dig så fort vi kan. Du kan också lämna ett ringbud per e-post eller via kommunens Info

Byggnadsinspektörerna nås bäst per telefon måndag–fredag kl. 10–11.

 

SuomeksiByggnadstillsynschef
Ulla-Maija Upola
09 2353 6820

Byggnadstillsynsavgifter, ärenden som gäller byggnads- och miljöutskottet
Lupapiste

Byggtillsynssekreterare
Sofia Ui Shuilleabhain
09 2353 6822

Mottagning av ansökningar, arkivtjänster

Lovsekreterare
Paula Kling
09 2353 6837
Lovberedning

Nås bäst per email eller per telefon kl 10-11

Bygglov

Område A (se karta nedan) och Tasträsk planeområden
Lovarkitekt
Tytti Mäntyoja
09 2353 6841
Område B (se karta nedan) förutom Tasträsk planeområden
Lovarkitekt
Tove Hagman
09 2353 6827

Undantagsbeslut, avgörande av planeringsbehov

Lovberedare
Vesa Ruponen
09 2353 6840
Syner, inspektioner

Nås bäst per email eller per telefon kl 10-11 

Syner och arbetsledaransökningar

Område B (se karta nedan)
Ledande byggnadsinspektör
Staffan Mickos
09 2353 6823
År 2017 beviljade lov (lovnummer 17-...)
Byggnadsinspektör
Juho Eskelinen
09 2353 6825

                                                

På deltid
Byggnadsinspektör
Jenny Isaksson
09 2353 6826
Område A (se karta nedan)
Byggnadsinspektör
Olli Törne
09 2353 6824

,,

Övervakning av den byggda miljön

Syner gällande avfallshantering, olovlig byddande, ingripande i nedskräpningsfall, granskningar enligt marktäktslagen

Miljöövervakare
Ari Sirkka
09 2353 6838
Senast ändrat 05.10.2017