Byggnadstillsyn och kontaktuppgifter

SuomeksiFörberedelse av lov som behandlas i byggnads- och miljöutskottet (radhus, höghus, industribyggnader mm.)

Byggnadstillsynschef
Ulla-Maija Upola
+358401916032

Byggnadstillsynsavgifter, ärenden som gäller byggnads- och miljöutskottet, Lupapiste

Byggnadstillsynssekreterare
Sofia Uí Shúilleabháin
+358401914234

Mottagning av ansökningar, arkivtjänster

Lovsekreterare
Paula Kling
+358401914367

Bygglov

Nås bäst per e-post eller per telefon må, ons, fre kl. 10-11

Norra sidan av Oljevägen och Tasträsk planeområden
Lovarkitekt
Tytti Mäntyoja
+358401914236
Södra sidan av Oljevägen, Bybergsvägens planeområde , inte Tasträsk planeområden
Lovarkitekt
Tove Hagman
+358406605148

Undantagsbeslut, avgörande av planeringsbehov

Nås bäst per e-post eller per telefon må, ons, fre kl. 10-11

Lovberedare
Vesa Ruponen
+358401914235

Lovassistent
Tarja Wahlström
+358401865468
tarja.wahlstrom@sipoo.fi

Syner, inspektioner och arbetsledaransökningar

Nås bäst per e-post eller per telefon må, ons, fre kl. 10-11

På deltid
Byggnadsinspektör
Jenny Isaksson
+358401914523
Område B (se karta nedan)
Ledande byggnadsinspektör
Staffan Mickos
+358401914498
Område A (se karta nedan)
Byggnadsinspektör
Olli Törne
+358500717263
År 2017 beviljade lov (lovnummer 17-...)
Byggnadsinspektör
Juho Eskelinen
+358503502335

Övervakning av den byggda miljön

Syner gällande avfallshantering, olovligt byggande, ingripande i nedskräpningsfall, granskningar enligt marktäktslagen

Miljöövervakare
Ari Sirkka
+358401914251

Områdesindelning

Senast ändrat 20.08.2018