Byggnadstillsyn och kontaktuppgifter

SuomeksiFörberedelse av lov som behandlas i byggnads- och miljöutskottet (radhus, höghus, industribyggnader mm.)

Byggnadstillsynschef
Ulla-Maija Upola
09 2353 6820

Byggnadstillsynsavgifter, ärenden som gäller byggnads- och miljöutskottet, Lupapiste

Byggtillsynssekreterare
Sofia Ui Shuilleabhain
09 2353 6822

Mottagning av ansökningar, arkivtjänster

Lovsekreterare
Paula Kling
09 2353 6837

Bygglov

Nås bäst per e-post eller per telefon må, ons, fre kl. 10-11

Område A (se karta nedan) och Tasträsk planeområden
Lovarkitekt
Tytti Mäntyoja
09 2353 6841
Område B (se karta nedan) förutom Tasträsk planeområden
Lovarkitekt
Tove Hagman
09 2353 6827

Undantagsbeslut, avgörande av planeringsbehov

Nås bäst per e-post eller per telefon må, ons, fre kl. 10-11

Lovberedare
Vesa Ruponen
09 2353 6840

Syner, inspektioner och arbetsledaransökningar

Nås bäst per e-post eller per telefon må, ons, fre kl. 10-11

På deltid
Byggnadsinspektör
Jenny Isaksson
09 2353 6826
Område B (se karta nedan)
Ledande byggnadsinspektör
Staffan Mickos
09 2353 6823
Område A (se karta nedan)
Byggnadsinspektör
Olli Törne
09 2353 6824
År 2017 beviljade lov (lovnummer 17-...)
Byggnadsinspektör
Juho Eskelinen
09 2353 6825

Övervakning av den byggda miljön

Syner gällande avfallshantering, olovligt byggande, ingripande i nedskräpningsfall, granskningar enligt marktäktslagen

Miljöövervakare
Ari Sirkka
09 2353 6838

Områdesindelning

Senast ändrat 07.11.2017