Suomeksi

Byggnadstillsyn

Rusning hos byggnadstillsynen – bered dig på längre handläggningstider än normalt

Den kraftiga tillväxten i Sibbo kommun innebär att det blir rusning hos byggnadstillsynen i vår och sommar i form av lovansökningar och syner. Vid planeringen av ett byggprojekt lönar det sig att beakta att den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar är längre än normalt.

Vi gör vårt bästa med att handlägga tillstånd och utföra syner med en icke fulltalig personalstyrka. Vi beklagar att handläggningstiderna är längre och hoppas att våra kunder visar förståelse för situationen.

I syfte att effektivera vårt arbete och kunna säkerställa god service har vi ändrat våra tjänstetider. Vi betjänar kunder i fortsättningen enligt följande:

– Lovsekreteraren och byggnadstillsynssekreteraren betjänar kunder per telefon och e-post under tjänstetid (kl. 8–16).

– Byggnadsinspektörerna, tillståndshandläggarna och tillståndsberedaren har telefontid varje dag kl. 10.00–11.00; under övriga tider önskar vi att ni kontaktar oss per e-post.

Kontaktuppgifter

Byggnadstillsynen övervakar byggandet samt den byggda miljön. Byggnadstillsynens uppgift är att skapa en positiv bild av kommunen och en trivsam livsmiljö samt se till att de tekniska byggbestämmelserna följs och att planläggningen genomförs.

Byggnadstillsynen styrs av markanvändnings- och bygglagen (132/1999), markanvändnings- och byggförordningen, Sibbo kommuns byggnadsordning, Finlands byggbestämmelsesamling samt planer och dess bestämmelser. Byggnadstillsynen fungerar som byggnadstillsynsmyndighet under byggnads och miljöutskottet.

Sibbo kommuns byggnadstillsyn har helt övergått till elektronisk lovbehandling, Lupapiste.fi -tjästen.

Elektronisk identifiering krävs för att registrerar sig i Lupapiste.Du identifierar dig endast en gång med dina bankkoder, därefter sker inloggningen med ditt användarnamn och lösenord. Byggnadstillsynen rekommenderar att du registrerar dig i Lupapiste.

Att ta kontakt med byggnadstillsynen i ett tillräckligt tidigt skede ger bästa möjliga förutsättningar för lovsbehandlingen!

 

Aktuellt

Förnyande av byggnadsordningen i Sibbo kommun

Byggnadstillsynstaxor

Taxa för myndighetsuppgifter

Servicetaxa

 

 

Senast ändrat 30.08.2017