RSS
19.10.2015

Kommundirektörens översikt - Budgeten 2016

Inför budgetåret 2016 befinner sig Sibbo i en situation där recessionen i Finlands ekonomi är inne på sitt åttonde år. Inom kommunsektorn innebär detta å ena sidan att inkomsterna minskar fortlöpande och å andra sidan att kommuninvånarnas behov av tjänster alltjämt ökar.
14.08.2015

Kommunens nya identitet

Det nya regeringsprogrammet, om det förverkligas enligt plan, kommer att ha revolutionerande konsekvenser för de finska kommunerna. Enligt min åsikt så revolutionära, att vi måste ställa den grundläggande frågan att vad är egentligen kommunens roll och identitet i framtiden. Och denna fråga bör varje kommun ställa var för sig.
23.03.2015

Kommundirektörens blogg: Vårdreformens sex problem – och möjliga lösningar

Regeringens reformer har framskridit ungefär så som det ekipage som barnvisans prästens lilla kråka beslöt ta när han skulle ut och åka. Än slank den hit, och än slank den dit, och sen slank den ned i diket. Så gick det även för vårdreformen. Och det med en stor smäll. Och det är bra så.

Kommundirektör

Sibbo bibliotek

Sibbesborg

Suomeksi

Kalender

2017 (1)

2015 (3)

2014 (1)

2013 (5)

2012 (3)

2011 (3)

Taggar