RSS
04.09.2014

Kommundirektörens blogginlägg: Från förvaltningsorganisation till en självlärande expertorganisation

Sibbo kommunfullmäktige godkände ifjol en reviderad kommunstrategi ”Sibbo 2025”. Vi har jobbat med att förverkliga denna strategi, men förhalats av att kommunen varit i ”utredningstillstånd” med alla de kommunstrukturutredningar vi deltar i för stunden. Nu när den ekonomiska situationen har försvårats i hela kommunfältet, har vi även stora produktivitetskrav att nå, vilka tacklas via Operation Grytlock.