RSS
22.10.2013

Kommundirektörens blogginlägg: Sibbo – Finlands mest eftertraktade

Sibbo kommunfullmäktige godkände på sitt möte den 7 oktober en reviderad version av kommunens strategi. Själva dokumentet är ganska kort och gjort på Powerpoint och är till sin karaktär en utvecklingsbild av kommunen tills år 2025. Bakom flera korta meningar ligger dock en hel del betydelse. Därför vill jag nedan ”öppna” vissa väsentliga punkter i denna kommunstrategi.
12.06.2013

Sibbo marknadsför sina hälsovårdstjänster

Sibbo har nu som första finska kommun börjat marknadsföra sina hälsovårdstjänster genom att annonsera i dagstidningar och skicka ut förfrågningar till grannkommuners invånare och stuggäster.
29.04.2013

Sibbo, metropolförstudien och kommunstrukturutredningar

Vi har levt fartfyllda senaste månader i kommunreformens tecken. Det känns som om situationen skulle ändra veckovis, nån gång t.o.m. dagligen. De flera frågor i reformen är tyvärr ännu oklara, men ändå förväntas Sibbo som en del av de 14 s.k. metropolkommunerna ge sitt svar åt Finansministeriet gällande metropolförstudien senast 22.5.
23.04.2013

Ekonomiöversikt

Förra våren skrev jag ett ganska dystert blogg-inslag om Sibbos ekonomi. Bakom oss hade vi ett uselt bokslut 2011 och budgeten 2012 började gå snett genast från början. Vi drog i handbromsen och predikade budgetdisciplin och till vår stora glädje kom vi faktiskt på det torra förra året. Även detta år har börjat i positiva tecken.
11.01.2013

Sibbo och förhandsutredningen om metropolområdet

I dag presenterades förhandsutredningens huvudriktlinjer för de framtida kommunstrukturalternativen och metropolförvaltningsalternativen i Helsingforsregionens kommuner. Huvudprincipen är att om inga eller få kommunsammanslagningar sker, borde vi få en stark metropolförvaltning. Om åter kommunantalet minskar kraftigt, räcker det med en lättare metropolförvaltning.

Kommundirektör

Sibbo bibliotek

Sibbesborg

Suomeksi

Kalender

2017 (1)

2015 (3)

2014 (1)

2013 (5)

2012 (3)

2011 (3)

Taggar