RSS
16.10.2012

Om investeringsbudgetförslaget 2013

Det har tagit onödigt länge sedan jag senast skrev ett blogginslag här på kommunens hemsida. Jag har varit mycket aktivare på Twitter både på svenska och finska och det formatet har tydligen passat mej bättre.. Jag ska dock försöka skärpa mej med blogginslagen, men det kan hända att de inte blir så långa i framtiden.
04.05.2012

Sibbos ekonomi och framtidsutmaningar

I denna skrivelse tänker jag ta itu med ett så pass tråkigt och torrt, men ytterst viktigt ämne som Sibbos ekonomi.
02.01.2012

Kommunreform och språk

Det pågående kommunreformarbetet strävar till att skapa s.k. starka primärkommuner i Finland, vilka förmår trygga invånarnas servicebehov i framtidens utmaningar. Ett kriterium att beakta i uppbyggandet av dessa primärkommuner är de språkliga förhållandena. Vad betyder då detta ganska abstrakta begrepp ”språkliga förhållanden” i praktiken?

Kommundirektör

Sibbo bibliotek

Sibbesborg

Suomeksi

Kalender

2017 (1)

2015 (3)

2014 (1)

2013 (5)

2012 (3)

2011 (3)

Taggar