RSS
09.12.2011

Sibbos framtid ser ljus ut...

åtminstone om vi kan tro oss själva ;-) Kommunens tjänstemän har nämligen gjort en framtidsbild av hur Sibbo skulle se ut år 2035 utgående från de sex kriterier, som finansministeriets kommunavdelning tillämpar som grund för framtidens s.k. starka primärkommuner.
24.11.2011

Om hyresboendets kostnader

Kunta-asunnot Oy har beslutit höja hyrorna på sina lägenheter i Sibbo med 15% från och med årsskiftet. Orsaken är huvudsakligen ett kumulerat underskott, som säkerligen beror på flera orsaker, såsom fastigheternas skick, renoveringskostnader, energikostnader och andra driftskostnader.
27.10.2011

Sibbo och kommunreformen

Regeringen arbetar med högtryck för att definiera en modell för hur kommunstrukturen i landet skall förnyas. Utgångspunkten är starka primärkommuner, som skall klara av att självständigt sköta invånarnas service, förutom krävande specialsjuk- och socialvård.