Anbudsförfrågningar

Kommunen övergår fr.o.m. hösten 2015 så småningom till att göra sina anbudsförfrågningar i ett elektroniskt upphandlingsprogram. Genom att registrera sig på sidorna i nedanstående länkar kan man läsa anbudsförfrågningshandlingarna och ge eventuella anbud. På Tarjouspalvelut.fi-sidorna är upphandlingarna som överskrider de nationella tröskelvärdena och på Pienhankintapalvelu.fi–sidorna är upphandlingarna som underskrider de nationella tröskelvärdena.

Tarjouspalvelut.fi/sibbo

Pienhankintapalvelu.fi/sibbo

 

På HILMA-sidorna (länken nedan) finns såväl Sibbo kommuns som andra kommuners/städers anbudsförfrågningar.

HILMA

 

Kort om aktuella upphandlingar:

Suomeksi

RSS
03.12.2014

Tolknings- och översättningstjänster

Anbuden på tolknings- och översättningstjänster skall inlämnas senast 7.1.2015 kl. 12.00. Läs närmare i anbudshandlingarna (på finska)
27.11.2014

Anskaffning av lösinredning för "Juhlatalo Rak 29"

Anbuden ska inlämnas senast 1.12.2014 kl.12.00. Läs närmare i anbudshandlingarna (på finska).
27.10.2014

Kommunaltekniska arbeten på Sandbackavägen

OBS! Tilläggsbrev nr 1. Anbud skall lämnas senast den 10 november 2014 kl. 12:00.
05.09.2014

Vinterunderhåll av områden i Södra Sibbo 2014-2017

Anbud skall lämnas senast 19.9.2014 kl. 12:00.
17.07.2014

Förbätring av Nya Borgåvägen (MT170) vid Amiralsvägens korsning

Anbud skall lämnas senast 5.8.2014 kl. 15:00.
06.06.2014

Asfalteringsarbeten år 2014

Anbud skall lämnas senast 25.6.2014 kl. 15:00.
09.05.2014

Entreprenad för bytande av lampor i gatubelysningen i Sibbo 2014

Anbuden skall inlämnas senast 23.5.2014 kl 12:00.
11.03.2014

Underhåll av grönområden i Södra Sibbo och Östra Åparken i Norra Sibbo 2014-2015

Obs! Tilläggsbrev nr. 1 den 2 april 2014 Anbuden skall inlämnas senast 11.4.2014 kl 12:00.
07.03.2014

Skol- och daghemsmåltider

Anbuden på skol- och daghemsmåltider och på ingredienser för daghemmens morgon- och mellanmål samt transporterna av alla dessa till verksamhetsställena i södra Sibbo, skall inlämnas senast 23.4.2014 kl. 15.00. Läs närmare i anbudshandlingarna (på finska).
20.02.2014

Måltidstransporter 2014-2016

Anbuden på måltidstransporter skall inlämnas senast 26.3.kl. 15.00. Läs närmare i anbudshandlingarna (på finska).
17.02.2014

Utredning om ordnandet av social- och hälsovårdstjänster i Östra Nyland i framtiden

Anbuden skall inlämnas senast 18.3.2014 kl 12.00. Läs närmare i anbudshandlingarna (på finska).
31.01.2014

Barndagvård

Anbuden på ordnandet av dagvården i sex daghem i Sibbo skall inlämnas senast 13.3.2014 kl. 12.00. Läs närmare i anbudshandlingarna.

Arkiv

2017 (1)

2015 (15)

2014 (12)

2013 (8)

2012 (11)

Taggar