RSS
27.04.2018

Respons och utvecklingsidéer för skötsel av grönområden, allmänna områden och gatorna via en invånarenkät

En enkät riktad till invånarna om skötseln av kommunens grönområden och allmänna områden var öppen 19.12.2017 –15.1.2018. Enkäten fick sammanlagt 135 svar och rikligt med öppna svar, som kommer att fungera som utgångspunkt när vi planerar skötseln och underhållet.
23.04.2018

Söderkulla Info och HRTservicepunkt stängt denna vecka

Söderkulla Info och HRT servicepunkt har stängt 24.4. och 25.4. Nickby Info och HRT servicepunkt är öppet båda dagarna.
16.04.2018

Sibbo kommun inleder försäljning av Sibboprodukter

Kaffet hålls ångande i en Sibbo-termosflaska, ett Sibbo-sittunderlag gör matpausen bekvämare och du kan ta med allt du behöver på skogsstigen i en Sibbo-tygkasse. Kommunen inleder försäljning av Sibboprodukter som är dekorerade med Sibbos nya logotyp eller mönster.
13.04.2018

Nya principer för att göra byggandet smidigare i Sibbo

Byggnads- och miljöutskottet godkände vid sitt möte 12.4.2018 nya principer för att bereda avgöranden som gäller planeringsbehov och undantagsbeslut. Principerna har beretts av en styrgrupp för att göra byggandet smidigare.
03.02.2018

Sibbos nya strategi påverkar invånarens vardag

Sibbo växer med 600–800 invånare per år. Vi bygger ut gång- och cykelvägar med 20 kilometer. I Sibbo grundas minst 100 nya företag. En lösning har identifierats för varje inneluftsproblem i kommunens utrymmen. Bland annat dessa är Sibbo kommuns mål som vi försöker uppnå före utgången av år 2021.
29.01.2018

Sibbo kommun får ny logga och visuellt uttryck

Vargögon, en öppen bok, vågor och småfiskar, en skogsstig som slingrar sig mellan träden. Sibbos nya logga lämnar tolkningen till betraktaren och återspeglar mångfalden i Sibbo. Loggan är en del av Sibbo kommuns nya visuella uttryck, som tas i bruk under våren 2018.
25.01.2018

Järnvägsbron i Nickby förnyas

Arbetet med att förnya järnvägsbron som går över Sibbo å och Borgnäsvägen inleds i januari 2018. Projektet genomförs av Trafikverket. Järnvägsbron i Nickby ska förnyas eftersom den nuvarande bron har kommit till slutet av sin livslängd. Brons grundförstärkningar är inte tillräckliga och det har förekommit ständiga sättningsproblem i brons ändor. Spåret kräver dessutom årligt underhåll.
16.01.2018

Minnenas Nickby och Söderkulla deltar i Europaåret för kulturarv 2018

Sibbo kommuns projekt Minnenas Nickby och Minnenas Söderkulla har godkänts att medverka i Europaåret för kulturarv 2018.

Arkiv

2018 (204)

2017 (256)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)