RSS
14.03.2018

Sibbe-vargen har fått nya kläder

Sibbo kommuns maskot Sibbe-vargen är förnyad. Sibbe har fått ett nytt utseende och nya kläder.
16.02.2018

HSS Media och Sibbo kommun har lanserat en ny bloggportal

Sibbo kommun vill komma närmare kommuninvånaren genom att utveckla både den interna och den externa marknadsföringen och kommunikationen. Tillsammans med HSS Media har kommunen nu skapat en helt ny digital mötesplats för kommuninvånarna i Sibbo.
05.02.2018

Sibbo kommun övergick till el från förnybara energikällor

Det hållbara elvalet gäller hela kommunens elförbrukning. Till exempel den el som används för belysningen i skolorna och daghemmen kommer nu från förnybara energikällor. Det nya elavtalet med Loiste Sähkömyynti Oy trädde i kraft i början av år 2018.
03.02.2018

Sibbos nya strategi påverkar invånarens vardag

Sibbo växer med 600–800 invånare per år. Vi bygger ut gång- och cykelvägar med 20 kilometer. I Sibbo grundas minst 100 nya företag. En lösning har identifierats för varje inneluftsproblem i kommunens utrymmen. Bland annat dessa är Sibbo kommuns mål som vi försöker uppnå före utgången av år 2021.
29.01.2018

Sibbo kommun får ny logga och visuellt uttryck

Vargögon, en öppen bok, vågor och småfiskar, en skogsstig som slingrar sig mellan träden. Sibbos nya logga lämnar tolkningen till betraktaren och återspeglar mångfalden i Sibbo. Loggan är en del av Sibbo kommuns nya visuella uttryck, som tas i bruk under våren 2018.
25.01.2018

Järnvägsbron i Nickby förnyas

Arbetet med att förnya järnvägsbron som går över Sibbo å och Borgnäsvägen inleds i januari 2018. Projektet genomförs av Trafikverket. Järnvägsbron i Nickby ska förnyas eftersom den nuvarande bron har kommit till slutet av sin livslängd. Brons grundförstärkningar är inte tillräckliga och det har förekommit ständiga sättningsproblem i brons ändor. Spåret kräver dessutom årligt underhåll.
16.01.2018

Minnenas Nickby och Söderkulla deltar i Europaåret för kulturarv 2018

Sibbo kommuns projekt Minnenas Nickby och Minnenas Söderkulla har godkänts att medverka i Europaåret för kulturarv 2018.
09.01.2018

Sibbo kommuns anställda nås i fortsättningen på mobilnummer

Sibbo kommun avstår från de anställdas 09-telefonnummer. De bekanta servicenumren, som kommunens växel och hälsocentralens tidsbeställningsnummer, förändras inte.

Arkiv

2018 (136)

2017 (256)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)