RSS
23.08.2017

Kaninerna och morötterna i Nickby finns nu på världskartan!

”Turvapaikka” (fristad) är en installation skapad av Pekka och Mari Paikkari. Den omfattar tre trafikrondeller i Nickby centrum inom synhåll från varandra. Betraktaren kan fundera på om betongkaninerna och -morötterna är på väg upp eller ner.
22.08.2017

Vill du bli familjevårdade för äldre?

Kommunen ordnar gratis utbildning i familjevård på finska fr.o.m. 4.10.2017. Ansök nu till utbildningen!
21.08.2017

Ny stamvattenledning från Tallmo till Söderkulla

En ny stamvattenledning byggs från Tallmo till Söderkulla. Man börjar troligtvis bygga vattenledningen sommaren 2018. Enligt planen färdigställs projektet i juni 2019 varefter den nya vattenledningen tas i bruk.
21.08.2017

Fråga om planläggning i Söderkulla bibliotek!

Vill du föreslå en ny friluftsled för kommunen? Väcker utvecklingen av ditt eget bostadsområde frågor? Förslag, önskemål och frågor om planläggningen kan under hösten ställas personligen till planläggningsdejouren i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2).
17.08.2017

Tillfälliga arrangemang i trafiken i Nickby 18.8 – 29.9.2017

Rondellen vid Nickbyvägen och Stora Byvägen samt beläggningen och den söndriga stenläggningen på Nickbyvägen repareras 18.8–29.9.2017. På området stängs filer och trafiken styrs med trafikljus.
15.08.2017

Sibbo kommuns torgregler har uppdaterats

Sibbo kommuns torgregler har uppdaterats för att motsvara de nuvarande behoven. Flera uppdateringar och justeringar har gjorts i de tidigare torgreglerna, bl.a. angående försäljningsplatserna och avgifterna. Syftet med torgreglerna är att skapa förutsättningar för försäljningsverksamhet på torgområdena.
08.08.2017

Luktproblemet i Nickby Hjärta och reparationer under garantitiden

Förra terminen kom det några anmälningar av elever i Nickby Hjärta om symptom som misstänks bero på inomhusluften. Under sommaren utfördes i skolbyggnaden undersökningar och mätningar i anknytning till luktproblemen, materialutsläppen, ventilationens funktion och fuktigheten.
31.07.2017

Sockengården öppnade efter semesterstängt

Kommunens kundtjänst samt HSL:s servicepunkt i Sockengården i Nickby öppnade idag 31.7.2017 sina dörrar efter sommarstängningen. Våra öppethållningstider är må-ti 8-17, ons-to 8-15.30 och fre 8-14. Kommunens kundtjänst och HSL:s serviceställe i Söderkulla öppnar först den 8.8.2017. I Söderkulla betjänar vi ti-ons 10-12 och 12:30-17.

Arkiv

2017 (205)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)

Taggar