RSS
26.07.2018

Sibbobor fick säga sitt i en skogsenkät: Sibbo och skogar hör tätt ihop

En enkät riktad till Sibbobor hade som syfte att utreda de åsikter och attityder som invånarna har i anknytning till vården av kommunens skogar i framtiden. Enkäten var öppen 1.3–22.3.2018. Sammanlagt 238 personer svarade på enkäten. Den fick även rikligt med öppna svar. Svaren kommer att utnyttjas när man planerar principerna för vård och skötsel av kommunens skogar.
23.07.2018

Barnens teckningar murades in i det nya daghemmets grundsten i Nickby

Grundstenen för det nya daghemmet som byggs i Nickby har lagts i juli. I juni fick barnen i Nickby daghem i uppgift att teckna och skriva hälsningar till det nya daghemmet. Resultatet var en stor hög av fina färggranna teckningar. Att den nya byggnaden är planerat just för barn blev tydligt på ett helt konkret sätt när teckningarna murades in i det nya daghemmets grundsten den 23 juli 2018.
11.07.2018

Byggandet av en ny bussterminal har inletts i Nickby

En del av Stora Byvägen är avstängd i Nickby på grund av att en ny bussterminal byggs. Stora Byvägen är avstängd för genomfart framför Sockengården. Avfart från rondellen på Nickbyvägen mot Stora Byvägen är alltså förbjudet. För att komma in till Sockengårdens tomt ska man köra en omväg via Nybrovägen eller Brobölevägen.
03.07.2018

Anmäl ditt evenemang i Sibbo till kommunens evenemangskalender

Ordnar du ett evenemang för allmänheten i Sibbo? Du kommer väl ihåg att anmäla ditt evenemang även till kommunens evenemangskalender på sibbo.fi.
Taggar: kultur
28.06.2018

Sibbo deltog i kampanjen Min naturgåva till hundraåringen

Sibbo kommun har deltagit i kampanjen "Min naturgåva till hundraåringen".
27.06.2018

Byggandet av en gång- och cykelväg mellan Nickby och Nissbacka börjar snart

En led för lätt trafik byggs längs Jokivarsivägen mellan Nickby och Nissbacka. Byggarbetet påbörjas i juli 2018. Leden för lätt trafik följer Jokivarsivägen, blir sammanlagt 7,5 kilometer lång och beräknas stå färdig sommaren 2019. Byggandet inleds i Nissbacka.
15.06.2018

Sibbo och Kervo samarbetar för att uppnå regionala mål – persontågtrafiken mellan Kervo och Nickby framskrider

Arbetet med att inleda persontågtrafik på sträckan mellan Kervo och Nickby framskrider i samarbete mellan Sibbo, Kervo och Helsingforsregionens trafik (HRT). Ett gemensamt projekt har startats i syfte att inleda persontågtrafiken och den politiska styrgruppen höll sitt första möte 14.6. Målet är att få igång tågtrafiken senast i mitten av nästa decennium. Detta gör det möjligt att utveckla och bygga ut tätorterna Nickby och Tallmo i Sibbo och Ahjo i Kervo med stöd av spårtrafiken.
13.06.2018

Intresse för solenergi i Sibbo

Den 7 maj 2018 ordnades det en invånarkväll om solenergi i restaurangen Elsie i Nickby. Kvällen lockade intresserade att bekanta sig med olika solenergilösningar.

Arkiv

2018 (194)

2017 (256)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)