RSS
11.09.2017

Keuda och Sibbo kommun sanerar tillsammans den gamla vattenverksfastigheten

Det gamla vattenverket i Östanåparken ska bli en konferens- och utbildningscentral. Keuda, dvs Samkommunen för yrkesutbildning i mellersta Nyland, och Sibbo kommun har ingått ett samarbetsavtal för åren 2017-2020 om att sanera vattenverksfastigheten för konferens- och utbildningsverksamhet.
06.09.2017

Sibbo firar Finlands bemärkelseår med en trädslagspark

För alla i år födda barn i Sibbo kan man nu reservera ett eget träd i Finland 100 år-arboretumet. Trädslagsparken uppförs i Östanåparken i närheten av Festsalen.
01.09.2017

Den elektroniska ansökan till Sibbo kommuns tjänster för småbarnsfostran förnyas fr.o.m. 1.9.2017

Med den nya ansökan kan du söka såväl dagvårdsplats som servicesedel och förskoleplats.
31.08.2017

Motionskiosken i Nickby

Motionskiosken, en ny verksamhet kör igång vid Allaktivitetshallen.
31.08.2017

Efterfrågan på stadsboende ökar i KUUMA-kommunerna

Glest boende i egnahemshus har fått utmanare då invånarna i Huvudstadsregionens kranskommuner, de så kallade KUUMA-kommunerna, drömmer om hur de vill bo. En invånarenkät som genomfördes inom projektet KUUMA-boende 2040 avslöjade att det vid sidan av boende i egnahemshus, vilket är typiskt för kommunerna, också finns intresse för stadsaktigt boende i flervåningshus och kompaktare boende i småhus. Enligt en statistisk granskning som gjordes inom projektet har volymen för byggande av egnahemshus klart sjunkit i regionen under åren 2006–2016 medan byggandet av flervåningshus har ökat.
30.08.2017

SILMU meddelar: Nu är det dags att för första gången ansöka om FYRKKA

Ansökningstiden slutar 31.10.2017. Finansiering kan sökas till projekt som ungdomarna själv planerat och vilka förverkligas av dem. Projekten kan förverkligas på SILMU rf:s verksamhetsområde.
29.08.2017

Lättrafikleden mellan Nickbyvägen och Nybrovägen tas ur bruk

Den gamla lättrafikleden som förbinder Nickbyvögen med Nybrovägen tas ur bruk 30.8.2017. Där trafikleden går nu kommer man att bygga bostäder. Ersättande rutter kan ses på den bifogade bilden.
29.08.2017

Ögonbottenscreeningen i Sibbo görs i fortsättningen av HNS-Bilddiagnostik

Observera att det inte längre kommer en kallelse hem med tidpunkt för screeningen. Tiden bokas via HNS-tidsbeställning antingen per telefon eller internet.

Arkiv

2017 (205)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)

Taggar