RSS
20.08.2018

Medborgarinstitutet heter nu Sibbo institut

Sibbo medborgarinstitut har bytt namn och heter nu Sibbo institut. Det nya namnet har tagits i bruk alldeles nyligen i augusti 2018.
15.08.2018

HRT meddelar: Bussar i Söderkulla har flyttats till ny terminal vid Ingman arena 13.8

Busslinjerna 841(N), 848 och 991-996 i Söderkulla började använda den nya Miilis terminal den 13 augusti. Terminalen ligger på västra sidan av Ingman arena (Sibbo arena).
13.08.2018

Stora arbeten i Nickby i Sibbo – bussarna kör avvikande rutt från och med 4.6

I juni startade arbeten vid den nya bussterminalen och sanering av Stora Byvägen i Nickby i Sibbo. På grund av arbetena började alla bussar köra avvikande rutt i Nickby i juni. De första busslinjerna började köra undantagsrutt måndagen den 4 juni och de övriga busslinjerna måndagen den 18 juni i samband med övergång till sommartidtabellerna.
13.08.2018

Sibbo Energi meddelar: Sydfinska Energi är nu Sibbo Energi

Sydfinska Energi Ab, som hör till Kervo Energi –koncernen och ägs av Sibbo kommun och Kervo stad, är nu Sibbo Energi Ab. Bakgrunden till namnbyte är viljan till att förstärka den lokala kundbetjäningen och närvaron i Sibbo.
10.08.2018

Anvisningar för tomtägare: Växtlighet på tomten med tanke på trafiksäkerheten

På många tomter växer det träd, häckar och annan växtlighet. Ofta händer det också att ägarna låter grenarna växa långt över tomtgränsen. För stora växter hindrar sikten och utgör så en trafikfara på området. Det här meddelandet innehåller illustrerade anvisningar om hur tomtägare kan bidra till trafiksäkerheten på bostadsgator.
09.08.2018

Vägar till skolorna på Nickby Hjärtas område och på Miilis område när byggarbeten pågår

Byggandet på Nickby Hjärtas område och på Miilis område i Söderkulla påverkar trafikarrangemang och skjutstrafik till och från skolorna. I Nickby är Stora Byvägen avstängd för trafiken framför Sockengården. Orsaken är att man bygger en ny bussterminal. Även gatan Storkärrsgränd är avstängd för biltrafik på grund av gatuarbete. På Miilis område har utvidgningen av skolan Sipoonlahden koulu framskridit tidtabellsenligt. Den nya bussterminalen är också färdig.
06.08.2018

Så här kan du bekanta dig med hur man använder en hjärtstartare

Sibbo kommun skaffade på våren hjärtstartare (defibrillatorer) till flera mötes- och idrottslokaler. Apparaterna är avsedda för lekmän, dvs. vem som helst kan använda dem. När hjärtstartaren slås på börjar den genast vägleda användaren steg för steg med hjälp av ljud- och ljussignaler. Det går att använda apparaten även om man inte skulle förstå språket som apparaten talar.
03.08.2018

Avvikande arrangemang på grund av byggnadsarbeten på Nickby järnvägsbro

Kreate Oy meddelar: På grund av byggnadsarbeten på Nickby järnvägsbro stänger vi en del av Banstigen för trafiken under veckosluten.

Arkiv

2018 (199)

2017 (256)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)