RSS
13.06.2018

Intresse för solenergi i Sibbo

Den 7 maj 2018 ordnades det en invånarkväll om solenergi i restaurangen Elsie i Nickby. Kvällen lockade intresserade att bekanta sig med olika solenergilösningar.
12.06.2018

HRT meddelar: Betydande ändringar gällande I, P, K och N-tågen fr.o.m. 25.6.

Den första etappen av förbättringsarbetet på Helsingfors bangård påverkar HRT:s närtågstrafik 25.6 – 16.7. Arbetet orsakar ändringar gällande K, N, I och P-tågen. Vissa tåg trafikerar inte dagtid mellan Helsingfors och Böle.
12.06.2018

Riktlinjerna för de framtida skol- och daghemslokalerna samt lokalerna för fritidsverksamhet är nu fastställda

I servicenätplanen för bildningsväsendet utreds och anges bland annat var skol- och daghemslokalerna samt lokalerna för fritids- och ungdomsverksamheten i Sibbo kommun ska placeras i framtiden. I planen fastställs också vilka lokalinvesteringar som behövs i framtiden och eventuella behövliga ändringar i servicenätet utreds.
11.06.2018

Byggandet av en ny bussterminal i Nickby börjar inom de närmaste dagarna

Byggandet av en ny bussterminal i Nickby inleds denna vecka (vecka 24). På grund av byggarbeten är genomfartstrafiken på Stora Byvägen avstängd. Byggandet av bussterminalen inleds med att man avlägsnar träd och monterar ett stängsel runt byggarbetsplatsen.
08.06.2018

Byggtakten på Miilis område i Söderkulla ökar på sommaren

Byggen på Miilis område utvidgas och byggandet håller tidtabellen.
04.06.2018

Tryckte du på en vargsmiley? - Sibbo kommun mäter kundupplevelsen och publicerar nu resultaten varje vecka

Sibbo kommun mäter kontinuerligt hur nöjda kunderna är med den kommunala servicen. Kunderna ger respons om tjänsterna de just fått bland annat med hjälp av vargsmileys. Nu har kommunen börjat publicera hela kommunens resultat varje vecka på sin hemsida.
29.05.2018

Stora arbeten i Nickby i Sibbo – bussarna kör avvikande rutt från och med 4.6

I juni startar arbeten vid den nya bussterminalen och sanering av Stora Byvägen i Nickby i Sibbo. På grund av arbetena kör alla bussar avvikande rutt i Nickby i juni. De första busslinjerna börjar köra undantagsrutt måndagen den 4 juni och de övriga busslinjerna måndagen den 18 juni i samband med övergång till sommartidtabellerna.

Arkiv

2018 (147)

2017 (256)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)