RSS
13.09.2018

Musik för de äldre i Sibbo – konsertserie ordnas i byarna under hösten

Konsertutbudet för de äldre utvidgas och under hösten ordnas en konsertserie i byarna i Sibbo. I samband med konsertserien ”Valoa syksyyn” (Ljus i hösten) får vi bl.a. höra solisterna Angelika Klas, Heikki Orama, Erkki Liikanen och Juha Hostikka. Eftermiddagskonserterna bjuder t.ex. på musik av Ots och Merikanto samt Erkki Liikanens ”Svengaava evakkoreki”.
Taggar: kultur
12.09.2018

Kommunen river Villa Soltuna i Nickby – delar av byggnaden säljs på auktion

Sibbo kommun har i augusti 2018 tagit över fastigheten inklusive egnahemshuset Villa Soltuna på adressen Stora Byvägen 10. Byggnaden har skadats med tiden och den är följaktligen i mycket dåligt skick. Under hösten kommer kommunen att riva huset och snygga upp tomten. Delar av Villa Soltuna säljs till intresserade parter på en offentlig auktion som planeras till oktober.
11.09.2018

Byggnadsentreprenaden för att utvidga Nickby Hjärta upphandlas på nytt

En öppen upphandling av byggnadsentreprenaden för att utvidga Nickby Hjärta har inte gett godtagbara anbud. Ärendet behandlades i Tekniska utskottet 10.9.
Taggar: skolor
10.09.2018

Vill du börja blogga?

Vill du börja blogga men undrar hur du skulle ta dig till äga? Sibbo kommun erbjuder nu en gratis bloggplattform för alla kommunens invånare.
04.09.2018

Daghemmen i Sibbo tar i bruk elektronisk anmälning av vårdtider och digital registrering av barnens närvaro

I stället för att fylla i pappersblanketter kan vårdnadshavarna i fortsättningen använda en e-tjänst för att meddela när de behöver dagvård för sitt barn. Därtill börjar alla Sibbodaghem använda ett elektroniskt system för in- och utloggning av barn. Detta betyder att vårdnadshavaren loggar in och ut sitt barn med hjälp av en ”tagg” både när barnet lämnas på dagis och när det hämtas hem. Tjänster för småbarnspedagogik i Sibbo tar det nya elektroniska systemet i bruk under september–oktober.
03.09.2018

Namntävlingen för mötesrummet i Festsalen avgjord!

I mars ordnades en öppen namntävling för att hitta ett namn åt den nya mötes- och allaktivitetslokalen som färdigställdes i Festsalen i Nickby i början av året. Namntävlingen fick in sammanlagt över 50 förslag. Det vinnandet namnet ”Brandersalen” föreslogs av två olika personer. Genom namnet vill man hedra fotografen Signe Brander (1869–1942), som var en av de mest kända patienterna på Nickby sjukhus.
30.08.2018

Invånarna upplever att vardagen är trygg

Trygghetsarbetsgruppen för östra Nyland genomförde på våren en enkät om trygghet och säkerhet i områdets kommuner. Enkäten besvarades av 721 personer i Borgå, Sibbo, Askola, Pukkila, Mörskom, Lovisa och Lappträsk.

Arkiv

2018 (218)

2017 (256)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)