RSS
27.06.2018

Byggandet av en gång- och cykelväg mellan Nickby och Nissbacka börjar snart

En led för lätt trafik byggs längs Jokivarsivägen mellan Nickby och Nissbacka. Byggarbetet påbörjas i juli 2018. Leden för lätt trafik följer Jokivarsivägen, blir sammanlagt 7,5 kilometer lång och beräknas stå färdig sommaren 2019. Byggandet inleds i Nissbacka.
21.06.2018

Sibbo kommun belönar hela personalen för ett gott arbete

Sibbo kommuns personal får en engångsbonus för resultatet 2017 och för att ha deltagit i sparprogrammet Operation Grytlock. Kommunens resultat för år 2017 var positivt och man uppskattar att resultaträkningens struktur förbättrades med cirka 6 miljoner till följd av Operation Grytlock. Kommunstyrelsen fattade beslut i ärendet vid sitt möte 19.6.2018.
19.06.2018

Segrisparkens lekpark har lidit av vandalism

Segrisparkens lekpark har förarligt nog fallit offer för vandalism. En del av parkens lekställningar är i bitar.
18.06.2018

Byggarbeten orsakar tillfälliga störningar på friluftsområden i Söderkulla

Byggarbetena på Miilis område i Söderkulla tog fart i början av juni. Sipoonlahden koulu saneras, en ny bussterminal byggs, idrottsplanen förnyas och flera gator saneras på olika håll i området. För närvarande byggs vägar och vattenledningar på det nya detaljplaneområdet Stenkulla och detta medför olägenheter för dem som rör sig i rekreationsområdet. Under sommaren utförs även gräv- och sprängarbeten öster om Sipoolahden koulu i närheten av friluftslederna och bakom Daghemmet Miili. Parkeringsplatserna är stängda på grund av byggarbetena.
Taggar: idrott
18.06.2018

Nu kan du köpa dig en egen Sibbohandduk

För heta sommardagar vid Molnträsket, till gymmet eller för att svepa in sig i efter en dusch därhemma. Den ihoprullbara linnehandduken med Sibbos eget mönster fungerar i många olika situationer och kan lätt tas med i väskan. Med Sibbohandduken bli urvalet av Sibboprodukter ännu bredare.
15.06.2018

Sibbo och Kervo samarbetar för att uppnå regionala mål – persontågtrafiken mellan Kervo och Nickby framskrider

Arbetet med att inleda persontågtrafik på sträckan mellan Kervo och Nickby framskrider i samarbete mellan Sibbo, Kervo och Helsingforsregionens trafik (HRT). Ett gemensamt projekt har startats i syfte att inleda persontågtrafiken och den politiska styrgruppen höll sitt första möte 14.6. Målet är att få igång tågtrafiken senast i mitten av nästa decennium. Detta gör det möjligt att utveckla och bygga ut tätorterna Nickby och Tallmo i Sibbo och Ahjo i Kervo med stöd av spårtrafiken.
14.06.2018

Sibbo instituts kursprogram 2018-2019

Sibbo instituts kursprogram för läsåret 2018-2019 har publicerats.
14.06.2018

Skateboardramperna i Söderkulla

Renoverade skateboardramperna har nu placerats bredvid Ingman Arena.

Arkiv

2018 (147)

2017 (256)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)