< Aktuellt
08.11.2017

Världsdiabetesdagen 14.11.2017 Hej mamma. Hade du graviditetsdiabetes?

Världsdiabetesdagen 14.11.2017 Hej mamma. Hade du graviditetsdiabetes?
På Nickby hälsostation kan man bl.a. mäta blodtrycket, blodsockret samt få information om diabetes och testa diabetesrisken.

Vanligen går graviditetsdiabetes över när barnet är fött. Så det är lätt hänt att hela diabetesfrågan glöms bort. Men efter graviditetsdiabetes förekommer typ 2-diabetes oftare än vanligt. I de flesta fall är typ 2-diabetes latent under en lång tid och utvecklas utan symtom under årens lopp. Också typ 1-diabetes förekommer oftare än normalt hos kvinnor som haft graviditetsdiabetes.

Den som har haft graviditetsdiabetes har alltså ökad risk att få diabetes. Därför är det viktigt att komma ihåg att följa upp blodsockret också efter graviditetsdiabetes.

Till en början kan symtomen på typ 2-diabetes vara så lindriga att man inte sätter dem i samband med diabetes. Ju tidigare förhöjt blodsocker upptäcks, desto lättare är det att förebygga och behandla diabetes.

Världsdiabetesdagens publikföreläsningen hålls i Helsingfors på Biomedicum (föreläsningssal 3) den 14.11.2017 kl 18:00 Läs mer (på finska)


Senast ändrat
08.11.2017