< Aktuellt
07.03.2018

Utbildning i familjevård för äldre

Plats: Servicehuset Elsie, bottenvåningen, Jussasvägen 18 J, Sibbo.

Föreläsningar kl. 17.00–20.30 (på finska).

to 26.04. Information om familjevård
to 03.05. Stabilitet och kontinuitet ger trygghet
on 09.05. Ålderdomen kommer inte ensam – det värker och molar
ti 15.05. En bra vardag för åldringen
to 24.05. Åldringen och familjen i förändring
to 31.05. Familjevårdarens ställning

Målet med utbildningen är att:

  • Ge familjevårdaren och vårdfamiljen grundfärdigheter att fungera som familjevårdare för äldre
  • Hjälpa familjevårdaren att hitta de värden och verksamhetsprinciper som styr arbetet
  • Garantera den vårdbehövande möjligheten att få en plats i de utbildade familjerna och erbjuda en högklassig, trygg och pålitlig familjevård.

I utbildningen ingår:

  1. skriftlig ansökan till utbildningen och antagning till utbildningen
  2. kvällsföreläsningar, 6 st.
  3. hemuppgifter
  4. utvärderingsdiskussion i slutet av utbildningsprocessen.

Utbildningen är gratis för Sibbobor. Av övriga uppbärs en kursavgift. Kaffeserveringen ingår. Ansökan till utbildningen ska göras på en skild ansökningsblankett:
www.sibbo.fi/familjevard

Ansökningarna ska skickas till adressen nedan senast 23.3.2018:
Handledare för familjevården
Tarja Valtonen
Jussasvägen 18 H,
PB 7, 04130 Sibbo

Övriga frågor:
Tarja Valtonen, tfn 040 191 6069, tarja.valtonen@sibbo.fi


Senast ändrat
08.03.2018