< Aktuellt
17.10.2017

Sibbo kommun säljer nya egnahemstomter på Herrgårdsbrinkens och Sibbo Ådals detaljplaneområden

Tomterna kan sökas till den 10 november 2017.

Tomterna på Herrgårdsbrinken har ett fast pris på 75 €/m2. Tomterna lottas ut bland alla de personer som lämnat in en ansökan inom ansökningstiden. Mer information om tomterna och hur man söker dem hittar du här.

Tomterna i Sibbo Ådal säljs på basis av anbud till dem som gett de högsta anbuden, som överskrider utgångspriset. Mer information om tomterna och om hur man ger anbud hittar du här.

Ytterligare uppgifter:
Mätningstekniker Vidar Lindqvist, tfn 09 2353 6733, vidar.lindqvist@sibbo.fi.


Senast ändrat
17.10.2017