< Aktuellt
16.10.2017

Tidigareläggning av de uppföljande undersökningarna vid Söderkulla skolcentrum

Den uppföljande undersökningen som planerats för Söderkulla skolcentrum på Lärdomsvägen tidigareläggs. En symptomenkät genomförs bland vårdnadshavarna och personalen och ett möte om resultaten av undersökningen och symptomenkäten ordnas omedelbart när resultaten är färdiga.

Kommunen har utfört reparationer på skolbyggnaden vid Lärdomsvägen under åren 2016 och 2017. Vid reparationerna genomfördes alla de åtgärder som experterna i sina undersökningar av skolans skick krävt och rekommenderat. I de reparerade lokalerna gjordes alltid en noggrann kvalitetssäkring innan lokalerna togs i bruk av skolan, och även lokalernas renlighet säkerställdes med kontrollmätningar som utfördes av en särskild övervakare. Klasserna 1–2 i Sipoonlahden koulu, Söderkulla skola och förskolorna inledde studierna i de reparerade lokalerna i början av höstterminen.

Man har redan tidigare kommit överens om att utföra uppföljande undersökningar och symptomenkäter i syfte att säkerställa att reparationsarbetena har lyckats. Under höstterminen har en del av personalen och elevernas vårdnadshavare rapporterat om symptom som misstänkts orsakas av inomhusluften. Av den här orsaken tidigareläggs de uppföljande undersökningarna och de inleds omedelbart.

Före de egentliga undersökningarna tar man dammprover för att reda ut mängden damm och dess konsistens. De uppföljande undersökningarna omfattar bland annat mikrob-, fiber- och täthetsundersökningar. I byggnaden har dammhalten i lokalerna börjat stiga efter reparationen. Därför kommer man igen att städa hela byggnaden grundligt innan några undersökningar görs. Skolan kommer också att göra sig av med sådana möbler som innehåller textilier och övriga motsvarande saker som fanns på skolan före reparationen.

I slutskedet av undersökningen, i månadsskiftet november-december, genomförs en symptomenkät bland personalen och eleverna. För vårdnadshavarna och personalen ordnas ett möte om resultaten av undersökningen och symptomenkäten omedelbart när resultaten är färdiga. Den beräknade tidpunkten för informationsmötet är januari.


Senast ändrat
16.10.2017