< Aktuellt
29.08.2017

Lättrafikleden mellan Nickbyvägen och Nybrovägen tas ur bruk

Den gamla lättrafikleden som förbinder Nickbyvögen med Nybrovägen tas ur bruk 30.8.2017. Där trafikleden går nu kommer man att bygga bostäder. Ersättande rutter kan ses på den bifogade bilden.

 


Senast ändrat
29.08.2017