EKONOMISKT STÖD

Det grundläggande utkomststödet beviljas av Folkpensionsanstalten (FPA). Du kan ansöka om utkomststöd elektroniskt på FPA:s webbplats eller med en pappersblankett. Ansökningsblanketter fås på FPA-byråerna eller på kommunens socialbyrå. Ansökningsblanketter kan också skrivas ut på FPA:s webbplats.

Ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd

Det kompletterande och förebyggande utkomststödet beviljas av Sibbo kommun.

Behovet av kompletterande och förebyggande utkomststöd kan bedömas först efter att det gjorts en beräkning av och ett beslut om det grundläggande utkomststödet.

Du kan ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd samtidigt som du ansöker om grundläggande utkomststöd. Du kan be att FPA överför din ansökan till Sibbo kommun om du i din ansökan har uppgett andra utgifter än de som ingår i det grundläggande utkomststödet.

Om du redan har fått ett beslut av FPA om grundläggande utkomststöd för den tid som ansökan gäller, kan du ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd direkt hos kommunen.

Du kan lämna in din ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd skriftligt till kommunens socialbyrå eller göra en elektronisk ansökan om utkomststöd.

suomeksi
Senast ändrat 12.12.2018

BESÖKADRESS


Social- och hälsostation
Jussasvägen 14
2. vån.
04130 Sibbo   

KONTAKTUPPGIFTER


Telefontider
måndag- fredag kl. 9-10

BLANKETTER


Kompletterande och förebyggande utkomststöd
PÅ ANDRA WEBBPLATSER