Tietosuoja

Tietosuojan tavoitteena on suojata henkilötietoja, ja sillä tarkoitetaan henkilön yksityisyyden ja luottamuksen turvaamista. Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016) sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digiaikana. Asetuksen rinnalle säädetään uusi tietosuojalaki, joka kuitenkin on vielä eduskunnan käsittelyssä.

Täällä voit tutustua tietosuoja-asetukseen:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

Henkilötieto on yleisesti ottaen tietoa, josta henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa.

Henkilötiedolla tarkoitetaan EU:n asetuksen mukaisesti kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tavanomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. Henkilötietoja ovat siten nimen, osoitteen ja henkilötunnisteen lisäksi myös muut henkilöä yksilöivät tiedot, kuten IP-osoitteet, luottokorttinumerot, puhelinnumerot, kiinteistötunnukset, auton rekisterinumero ja valokuvat.

Tietojen tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tietää, käsitelläänkö sinun henkilötietojasi vai ei, ja mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Toimitamme pyynnöstäsi tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Lähetä rekisteritietoja koskeva pyyntösi
- postitse osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04130 Sipoo
- sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi

Saat tiedot viimeistään neljän viikon kuluessa. Tiedot luovutetaan henkilökohtaisesti pyytäjälle, jolloin henkilöllisyys on todennettava (Kuntala, Iso Kylätie 18).

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste on laadittava kaikista henkilörekistereistä.

Tietosuojaselosteesta ilmenee, kuka toimii henkilötietojen käsittelystä vastaavana rekisterinpitäjänä, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään, minne niitä säännönmukaisesti luovutetaan ja tietojen suojauksen periaatteet.

Sipoon kunta laatii ylläpitämistään henkilörekistereistä tietosuojaselosteet, joihin on mahdollista tutustua. Selosteet ovat toistaiseksi nähtävillä jokaisen toimialan omilla sivuilla. Päivitämme edelleen selosteita ja kokoamme selosteet tälle sivustolle lähiaikoina.

Tietosuojavastava

Voit ottaa yhteyttä Sipoon kunnan tietosuojavastaavaan kirjoittamalla osoitteeseen tietosuojavastaava@sipoo.fi. Tietosuojavastaava auttaa sinua tietosuojaan liittyvissä asioissa.

Lisätietoja tietosuojasta:

Tietosuojavaltuutetun toimisto tietosuoja.fi
Arjentietosuoja.fi

På svenska

Viimeksi muokattu 29.06.2018