Premiering av framgångsrika idrottare

 

Premiering av Sibbo kommuns bästa idrottare 2018

Bildningsutskottets fritidssektion i Sibbo premierar framgångsrika idrottare.

För att sektionen ska ha tillgång till möjligast fullständiga uppgifter ber vi att idrottare som vunnit FM-guldmedaljer eller värdefullare medaljer meddelar sitt namn, meritförteckning samt kontaktuppgifter till Idrottstjänster senast 13.1.2019 med blanketten nedan.

Endast Sibbobor kommer i fråga.

 

Följande uppgifter ska anges på blanketten:

-        namn och födelsetid

-        adress, telefonnummer, e-postadress, bankkontonummer

-        gren / tävling / tidpunkt / plats

-        serie / placering / antal deltagare i serien

-        idrottarens förening / föreningar

 

Kriterierna för belöningen justeras årligen på basis av förslagen och idrottarnas ramgång.

 

Till ansökan ska bifogas ett fotografi av idrottarens/lagets idrottsprestation, antingen från en tävlingssituation eller från en träning. Fotografierna används vid premieringstillställningen.

 

Priserna delas ut vid tillställningen som ordnas i februari. Kallelsen till premierade skickas närmare tillställningens tidpunkt.

 

Förhandsblankett

                            

Piritta Forsell

servicechef för idrottstjänster

 

Suomeksi

Senast ändrat 01.11.2018