Rådgivningens familjearbete

Rådgivningens familjearbete kan vara i kontakt mer er, tryck här.
Rådgivningens familjearbetets förhandsuppgifter-blankett för nya kunder, tryck här.

Hembesök under graviditeten

Rådgivningens familjearbete är i kontakt med alla familjer som väntar barn för att komma överens om en hembesökstid. Samtalet under hembesöket utgår från från de blivande föräldrarnas egna önskemål.

Bl.a. följande teman kan diskuteras: familjens situation, den kommande förlossningen och föräldraskapet, utmanande situationer för babyfamiljer, föräldrarnas kratfresurser, aming, babyns rytm, sömn och gråt. Hembesöket görs i graviditetens slutskede vid en tidpunkt som är lämplig för föräldrarna. Under besöket berättar vi också om annan verksamhet som ordnas för barnfamiljer.

Diskussion och handledning

Syftet med rådgivningens familjearbete är att lyssna på familjens behov och utgående från dessa stöda och stärka familjens egna resurser under graviditeten och småbarns åren. Familjehandleding är ett kortvarigt stöd med högst 10 träffar.

Behov av rådgivningens familjearbete kan t.ex. uppstå ifall

  • föräldern känner sej osäker i sin roll
  • föräldern är utmattad eller deprimerad
  • det förekommer problem med amningen
  • barnet gråter eller har sömnbesvär
  • vardagen med barnet är krävande
  • föräldern önskar diskutera uppfostringsfrågor

Familjehandledaren är lätt att nå för konfidentiella samtal gällande vardagliga bekymmer. Med tidigt stöd uppnås de bästa lösningarna i familjens problemsituationer.

Remiss behövs ej, familjen kan själv vara i kontakt med rådgivningens familjearbete.

Babyträff

Den tvåspråkiga babyträffen är för barn under 1,5 år med föräldrar. På Babyträffen finns möjligheten att dela med sej av sina erfarenheter och njuta av trevligt sällskap. Barnen och de vuxna har möjlighet att träffa nya vänner och skapa nätverk. Läs mera

Nickby: Banstugan (Stora Byvägen 38, Nickby, 04130 Sibbo) måndagar kl. 13.30-15.30. Förhandsanmälning behövs ej. Välkommen med!

Söderkulla: Pleissi (Hälsovägen 1, 01150 Söderkulla) på torsdagar kl 9.30-11.30. Förhandsanmälning behövs ej. Välkommen med!

Inbjudan åt föräldrar till 2-åringar

Vi har äran att bjuda in er till ett diskussions-info tillfälle 17.4.2018 kl 17.30-19 på Banstugan. Tillfället hålls på finska, vid intresse ordnas en motsvarande träff på svenska. Läs mera här.

Verksamhet för familjer med lekåldersbarn i Sibbo

Läs mera här

Privata socialvårdstjänster
Privata serviceproducenter kan sälja sina tjänster momsfritt till personer som är i behov av socialvård förutsatt att socialmyndigheterna utövar tillsyn över verksamheten. Tjänstebehovet kan bero på att klienten har nedsatt funktionsförmåga eller på övriga privata orsaker som gör det svårt för klienten att klara av vardagen. Läs mera


Slutrapport för projektet Livstråden (pdf)
Suomeksi Välfärdsplan för barn och unga i Sibbo 2014-2016 (pdf)  
Servicechef
Marjo Karppinen
+358503299418
Familjehandledare
Keth Nordman
+358401914475
Familjearbetare
Charlotta Manner
+358401914552
Familjehandledare
Maria Lindström
+358401914444
Senast ändrat 12.02.2018