T 6 Taasjärven itäpuolen asemakaava

 

Noin 53 hehtaarin suuruinen suunnittelualue sijaitsee noin 1 kilometrin päässä Sipoon toisen taajaman, Söderkullan, keskustasta. Suunnittelualue rajautuu asemakaavoitettuihin alueisiin: pohjoisessa Taasjärvi III:een (T5) ja etelässä Pähkinänlehdon laajennuksen osaan A (T7A). Länsipuoleltaan suunnittelualue rajautuu Taasjärveen ja idässä suunnittelualue on rajattu osayleiskaavoitettuun alueeseen.

Asemakaava on Sipoon kaavoitusohjelman 2016-2019 kohde nro T6. Tulevan Taasjärven itäpuolen asemakaavan (T6) pohjalta on tarkoitus toteuttaa uusi osayleiskaavan mukainen kokoojakatu (Tasbyntien jatke) ja ohjata nykyistä tarkemmin lähiympäristöön sijoittuvaa rakentamista. Kaavoituksen yhteydessä alueella määritetään alueen vesihuollon ratkaisuja ja rakennusoikeuksia. Samalla mahdolliset kulttuuriympäristön, rakennusperinnön ja luonnonarvojen suojelutarpeet kartoitetaan. Kaava-alueen lopullinen laajuus määritellään kaavatyön edetessä.

Yhteyshenkilöt

Jarkko Lyytinen, asemakaavapäällikkö

puh. 050 409 3957

sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Tilaa sähköpostitiedote
Jos haluat tietoa tämän asemakaavan etenemisestä sähköpostiisi, lähetä viesti barbro.lindstrom(at)sipoo.fi  Saat sähköpostitse tiedon mm. kaavan nähtävilletulosta. På svenska

 
Valmisteluvaihe

Selvitykset

Luontoselvitys (pdf) 

 

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutetaan vireille 30.6.2016

Kuulutus (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päiv 14.7.2016 (pdf)

Kaavoituksen tavoitteita ja lähtötietoja on kerätty paikallisilta ennen vireilletuloa.

Taasjärven itäpuolen maanomistajille järjestettiin asemakaavan tavoitteiden asettelun pohjaksi työpaja maanantaina 25.4.2016 klo 18-20 Palvelutalo Lindassa (Amiraalintie 6, 01150 Söderkulla). Ohjelmassa klo 18-19 esittely suunnittelun taustoista ja klo 19-20 ohjattu asukastyöpaja. Tilaisuuden muistio täällä.

Tilaisuus videoitiin ja esitettiin reaaliaikaisena internetissä. Tallenteita voi katsoa myös jälkikäteen.
Linkki asukastilaisuudessa tallennettuun videoon:  http://julkinen.fi/m/1078

Lisäksi alueen lähtötietoihin ja suunnittelun tavoitteisiin liittyvä karttakysely oli avoinna 1.-.31.5.2016.

Karttakyselyn tulokset (pdf)

Sivun lisääjä: 13.04.2016