N 56 Kortteli 1008 Mixintie

Kaava on tullut voimaan

På svenska

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Sipoon suurimman taajaman ja hallinnollisen keskuksen Nikkilän keskustassa, Ison Kylätien ja Mixintien risteyksessä kaakkoisnurkassa. Alue käsittää noin puolet voimassa olevan asemakaavan mukaisesta korttelista 1008. Alue rajautuu lännessä Isoon Kylätiehen, pohjoisessa Mixintiehen ja idässä korttelinn1009.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena tehostaa Nikkilän keskustassa sijaitsevan korttelin rakentamista taajamakuvallisesti soveltuvin keinoin. Kaavalla mahdollistetaan enintään kolmekerroksisten asuintalojen rakentaminen.
Kaavatyö sisältyy kunnan kaavoitusohjelmaan 2016-2019

 Ilmakuva Mixintie - Flygbild Mixvägen

Yhteyshenkilöt

Jarkko Lyytinen, asemakaavapäällikkö
puh. 050 409 3957

sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Voimaantulo

Valtuusto on päätöksellään 3.9.2018 § 60 hyväksynyt N56 Korttelin 1008 (Mixintie) asemakaavamuutoksen.

Kaava tulee tällä kuulutuksella voimaan.

Kuulutus voimaantulo 15.11.2018 (pdf)

Hyväksyminen

Valtuusto on päätöksellään 3.9.2018 § 60 hyväksynyt N56 Korttelin 1008 (Mixintie) asemakaavamuutoksen. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 11. syyskuuta 2018 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa. 

Kuulutus 13.9.2018 (pdf)

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 19.4-18.5.2018.

Kuulutus 19.4.2018 (pdf)

Asemakaavakartta, ehdotus (pdf)

Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Havainnekuva Mixintie


Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 10.3.2016.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Kuulutus 10.3.2016 (pdf)

Viimeksi muokattu 17.12.2018