Kontaktuppgifter

suomeksi

Bildningskansliet
Stora Byvägen 18, 04130 Sibbo
PB 7, 04131 Sibbo
Telefon 09 23531 (växel)
Fax 09 2353 6209

Wilma hittar du här: WILMA

Utbildningstjänster Kanslisekreterare
Mikaela Hutukka
09 2353 7008
finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningsväsendets allmänna ärenden, elevärenden
Avdelningssekreterare
Benjamin Helling
09 2353 7002
Skolsjutsar
Specialplanerare
Hanna Kietäväinen-Sirén
09 2353 7007
projekt, planering i anknytning till grundläggande- och gymnasieutbildning
Svensk undervisningschef
Hannu Ollikainen
09 2353 7100
ledning av skolväsendet
Bildningsdirektör
Kurt Torsell
09 2353 7000
Specialplanerare
Tina Heino
09 2353 7007

Småbarnspedagogik

Norra Sibbos placeringskoordinatorer

Svenskspråkig dagvård
Administrativ daghemsföreståndare
Barbro Viileinen
09 2353 7510
Daghemmet Solåker,
Kyrkoby förskola
Placeringskoordinator för
svenska dagvården i Norra Sibbo.
Finskspråkig dagvård
Administrativ daghemsföreståndare
Irmeli Kujala
09 2353 7540
finsk dagvård i Norra Sibbo

Södra Sibbos placeringskoordinatorer

Svenskspråkig dagvård
Administrativ daghemsföreståndare
Sonja Westerlund
09 2353 7710
Placeringskoordinator för svenska dagvården i Södra Sibbo, svensk familjedagvård i Södra Sibbo.
Finskspråkig dagvård
Administrativ daghemsföreståndare
Kristiina Blomqvist
09 2353 7730
Tallbackens daghems administrativa daghemsföreståndare
Kanslisekreterare
Irene Lönnqvist
09 2353 7501
Planerare
Petra Salomaa
09 2353 7502
Chef för småbarnsfostran
Mervi Keski-Oja
09 2353 7500
Byrå- och faktureringssekreterare
Sari Polojärvi
09 2353 7005
Senast ändrat 30.09.2016