På svenska

Tiedotus

Kysely sipoolaisten vanhempien valmiuksista osallistua ja osallistaa varhaiskasvatusikäiset lapset luonnossa tapahtuvaan päivähoitoon

Olen sosionomiopiskelija Tuula Haanperä ja olen tekemässä opinnäytetyönäni kartoitusta Sipoolaisten vanhempien valmiuksista osallistua ja osallistaa varhaiskasvatusikäiset lapset luonnossa tapahtuvaan päivähoitoon. Opinnäytetyöni yhteistyökumppanina toimii siis Sipoon kunnan varhaiskasvatus. Opinnäytetyöni osana toteutetaan oheinen kysely, jonka pohjalta saadaan vastauksia vanhempien valmiuksista ja halukkuudesta osallistua mahdollisesti uuteen varhaiskasvatuksen toteutustapaan.

Kysely on suunnattu sipoolaisille lapsiperheille, joilla on alle kouluikäisiä lapsia. Osallistuminen on vapaaehtoista ja täysin luottamuksellista. Antamanne vastaukset käsitellään nimettöminä eikä tietoja luovuteta ulko-puolisille. Tutkimuksen tekemiseen on saatu asianmukainen tutkimuslupa Sipoon kunnalta. Toivon, että opinnäytetyöni avulla lapsiperheille tarjottavia palveluita voitaisiin kehittää perheiden tarpeita vastaaviksi. Tämän takia vastauksenne ovat erittäin tärkeitä.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 min. Voit vastata kyselyyn seuraavasta linkistä:

suomeksi : https://www.survette.com/39432-32197-817

Käyttäjätunnus: varhaiskasvatus

Salasana: luonto

Vastaattehan kyselyyn mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.9.2017

Jos sinulla on kysyttävää kyselylomakkeeseen tai opinnäytetyöhöni liittyen, vastaan kysymyksiisi mielelläni. Opinnäytetyöni ohjaajana toimii lehtori Titta Riihimäki (puh. 040 509 8948), titta.riihimaki@diak.fi, Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Sipoon kunnan varhaiskasvatuksen puolelta yhteyshenkilönä toimii suunnittelija Petra Salomaa (09-2353 7502).

Kiitos osallistumisestasi!

Tuula Haanperä Sosionomiopiskelija, Diak/ kalasataman toimipiste

 

Sipoon VASU 2017

Sipoon kunnan varhaiskasvatussuunnitelman luonnokset ovat valmiit. Voitte tuttustua niihin tästä.

 Yksityisen päivähoidon tuen hakemiseen muutoksia 1.8.2016 alkaen

Yksityisen päivähoidon tuen perusteet ovat muuttuneet 1.8.2016 alkaen. Sipoossa on päätetty, että perheille maksettavat tuet pysyvät toistaiseksi entisellään, vaikka Kansaneläkelaitoksen osuus pienenee. Tämän vuoksi tuen hakemiseen on tullut muutoksia. Lue lisää täältä.

 

Kouluun ilmoittautuminen
Vuonna 2017 ilmoitetaan vuonna 2010 syntyneet lapset peruskoulun ensimmäiselle luokalle. Sipoossa 10.1.2017 asuville oppivelvollisille ilmoitetaan oppivelvollisuudesta lapsen kotiosoitteeseen lähetettävällä kirjeellä (vko 6), jossa on ilmoittautumisohjeet ja tieto lapsen osoitteen mukaisesta ensisijaisesta koulusta.

Huoltajat ilmoittavat lapsensa kouluun sähköisesti osoitteessa https://wilma.sipoo.fi/

Wilman käyttäjätunnukset löytyvät kirjeestä.

Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2017–2018 päättyi 26.2.2017.

Ilmoittautumiset Sipoon kunnan peruskoulujen muille luokka-asteille sekä sellaisten lasten ilmoittaminen peruskoulun ensimmäiselle luokalle, jotka eivät ole saaneet kutsua kirjeitse, tehdään sähköisellä lomakkeella osoitteessa: http://www.sipoo.fi/fi/palvelut/koulutuspalvelut/wilma_ja_lomakkeet

Ilmoittautuminen ruotsinkieliseen perusopetukseen tapahtuu samanaikaisesti.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Opetuspäällikkö Hannu Ollikainen, puh. 09 2353 7100, hannu.ollikainen@sipoo.fi

Viimeksi muokattu 15.08.2017