Mentalvårds- och missbrukartjänster

Vår mottagning finns i Nickby social- och hälsostation (2. vån), Jussasvägen 14, 04130 Sibbo.

Kontaktuppgifter och tidsbeställning

Missbrukararbetare Saila Kaitila, tfn. 040 191 4449 
Depressionsskötare Sanna Nylund, tfn. 040 191 4446

Missbrukar- och mentalvårdstjänsterna erbjuder dig och dina närmaste stöd och rådgivning bl.a. i livskriser, vid frågor som berör det psykiska måendet samt vid missbruks- och andra beroendeproblem. Våra tjänster är frivilliga, kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

Depressionsskötaren ger kortvarigt stöd i form av diskussioner till vuxna med depressionssymptom eller ångest. Man kan även söka hjälp i svåra livssituationer.

Målet med missbrukararbetarens arbete är att förebygga uppkomsten av olika slags beroendeproblem samt hjälpa och stödja människorna att klara sig i de livssituationer där rusmedelsbruket eller något annat beroende stör individens, familjens eller gemenskapens liv. Det är frivilligt att söka sig till vård.

 

Övriga missbrukarvårdstjänster
Sibbos finska AA-grupp Susi
söndagar kl. 18.00 - 20.00
Församlingshemmets klubbrum, Stora Byvägen 1, Kyrkoby

Sibbos finska (vi pratar också svenska) AA-grupp Sibbe
lördagar kl. 10.00
Hälsovägen 1, Söderkulla, Ungdomsutrymmet Pleissi

Se även Psykporten.fi som är en samling nätbaserade tjänster som främjar psykiskt välbefinnande.

 

SuomeksiSenast ändrat 29.05.2018