Andra nämnder och sektioner

Direktionen för Sibbo Vatten, Näringssektionen, Revisionsnämnden, centralvalnämnden och ungdomsfullmäktige.

Förtroendeorganens mötesdatum

 

Sibbo Vatten
Stefan Sandström, ordförande tfn 050 546 7075
Ari Tamminen, viceordförande
Gunilla Holmberg
Sirpa Pöllönen

Ilkka Janhunen

Sibbo Vattens föredragningslistor och protokoll

 

Näringssektionen
Juha Suuronen, ordförande tfn 045 125 3223
Pekka Petäkoski, viceordförande
Christel Liljeström
Tanja Åkerfelt
Timo Rope

Näringssektionens föredragningslistor och protkoll

 

Revisionsnämnden

Nämndens uppgift är att för fullmäktige bereda ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin samt bedöma om de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts.

Harri Lehtonen, ordförande tfn 050 351 77 61
Hannele Rauha, viceordförande tfn 040 357 67 65
Hans-Peter Lindgren
Minna Lindblom
Kirsi Toivola

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi 

Revisionsnämndens föredragningslistor och protokoll

 

Centralvalnämnden

Ansvarar för genomförandet av kommunala och statliga val i kommunen

Som sekreterare fungerar förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand

Michael Mellin, ordförande,  tfn 050 375 72 20, info@mellin.fi 
Maija-Liisa Sahlbom, viceordförande
Liisa Jankkari

Sami Siltaloppi
Mervi Hursti

 

 

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige framlägger motioner, väljer en representant till kommunfullmäktige samt till de olika utskotten och sektionerna, stöder beslutsfattande som gäller ungdomar, främjar uppkomsten av nya ideér och kan även om det så önskar genomföra olika slag av verksamhet.

Till ungdomsfullmäktiges ordförande för år 2018 valdes Emma Lidman och till videordförande valdes Emil Granström.

Ungdomsfullmäktige 2016-2018

Ungdomsfullmäktiges protokoll

Ungdomsfullmäktiges verksamhetsprinciper

 

 

 

Suomeksi

Senast ändrat 14.08.2018