Andra nämnder och sektioner

Direktionen för Sibbo Vatten, Näringssektionen, Revisionsnämnden, centralvalnämnden och ungdomsfullmäktige.

Förtroendeorganens mötesdatum

 

Sibbo Vatten
Stefan Sandström, ordförande tfn 050 546 7075 (Kim Simonsén)
Ari Tamminen, viceordförande (Sami Alasara)
Gunilla Holmberg (Maria Liljeström)
Sirpa Pöllönen (Tapani Pöllönen)

Ilkka Janhunen (Maarit Virtanen)

Sibbo Vattens föredragningslistor och protokoll

 

Näringssektionen
Juha Suuronen, ordförande tfn 045 125 3223 (Pasi-Ilkka Väyrynen)
Pekka Petäkoski, viceordförande (Sanna Tiivola)
Christel Liljeström (Kim Kankfelt)
Tanja Åkerfelt (Antti Skogster)
Timo Rope (Petri Haikonen)

Näringssektionens föredragningslistor och protokoll

 

Revisionsnämnden

Nämndens uppgift är att för fullmäktige bereda ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin samt bedöma om de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts.

Harri Lehtonen, ordförande tfn 050 351 77 61 (Maija Lepistö)
Hannele Rauha, viceordförande tfn 040 357 67 65 (Janne Nickström)
Hans-Peter Lindgren (Sakarias Liimatainen)
Minna Lindblom (Pauliina Tapio)
Kirsi Toivola (Kristiina Ovaskainen)

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi 

Revisionsnämndens föredragningslistor och protokoll

 

Centralvalnämnden

Ansvarar för genomförandet av kommunala och statliga val i kommunen

Som sekreterare fungerar förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand

Michael Mellin, ordförande,  tfn 050 375 72 20, info@mellin.fi (Peter Stenvall) 
Maija-Liisa Sahlbom, viceordförande (Juha Maristo)
Liisa Jankkari (Matti Viita)
Sami Siltaloppi (Kjell Grönqvist)
Mervi Hursti (Maarit Virtanen)

 

 

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige framlägger motioner, väljer en representant till kommunfullmäktige samt till de olika utskotten och sektionerna, stöder beslutsfattande som gäller ungdomar, främjar uppkomsten av nya ideér och kan även om det så önskar genomföra olika slag av verksamhet.

Till ungdomsfullmäktiges ordförande för år 2018 valdes Emma Lidman och till videordförande valdes Emil Granström.

Ungdomsfullmäktige 2016-2018

Ungdomsfullmäktiges protokoll

Ungdomsfullmäktiges verksamhetsprinciper

 

 

 

Suomeksi

Senast ändrat 03.12.2018