Inledande kartläggning och integrationsplan

Sibbo kommun och Nylands arbets- och näringsbyrå (TE-byrån) utarbetar en inledande kartläggning och integrationsplan för nya invandrare.

Du kan be om en inledande kartläggning och integrationsplan hos TE-byrån eller kommunen. Om du har för avsikt att söka dig till arbetslivet ska du be om en inledande kartläggning hos TE-byrån. Den inledande kartläggningen hjälper dig att hitta lämpliga tjänster och att klara vardagen i ditt nya land. Den inledande kartläggningen innebär ett myndighetssamtal där man utreder din situation och klargör ditt tjänstebehov. Den inledande kartläggningen kan omfatta t.ex. ett test av dina språkkunskaper och en kartläggning av ditt kunnande.

Utgående från den inledande kartläggningen bedömer TE-byrån eller kommunen dina behov och utarbetar en integrationsplan. Integrationsplanen är ett avtal om integrationsutbildning, t.ex. deltagande i språkkurs, arbetspraktik eller annan verksamhet som främjar tillgång till anställning. Integrationsplanen utarbetas tillsammans med dig och TE-byrån eller kommunens myndighet. En integrationsplan kan utarbetas ifall du på basis av den inledande kartläggningen behöver stöd för att integreras. Integrationsplanens varaktighet är individuell. Din arbets- och utbildningsbakgrund samt dina egna mål avgör hur länge du behöver stöd.

Under den tid du deltar i integrationsplanens åtgärder kan du få integrationsstöd för att trygga uppehället.

Du har rätt att få en inledande kartläggning ifall

- din hemkommun är Sibbo och
- du har flyttat till Sibbo från ett annat land eller från en annan ort i Finland och
- en inledande kartläggning inte har gjorts åt dig tidigare och
- du har bott i Finland i högst tre år

Den inledande kartläggningen är avgiftsfri.

 

Suomeksi

Senast ändrat 08.02.2018