Att flytta till Finland och Sibbo - så här kommer du igång

EU-medborgare                                                                                                                                                                  in English

EU-medborgare får vistas i Finland i högst tre månader utan att registrera sin uppehållsrätt, förutsatt att de har ikraftvarande identitetsbevis eller pass och inte anses utgöra ett hot mot allmän ordning eller säkerhet. EU-medborgare som vistas i Finland längre än tre månader måste registrera sig hos bostadsortens polismyndighet inom tre månader efter inresan till landet.

EU-medborgares familjemedlemmar, som vistas i Finland över tre månader och som inte själva är EU-medborgare, kan ansöka om ett uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar. Uppehållskortet ska ansökas inom tre månader efter inresan till landet.

Icke-EU-medborgare

Om icke-EU-medborgare vill vistas i Finland över tre månader, behöver de ett uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd ska som regel ansökas om utomlands innan inresan till Finland. En ansökan om uppehållstillstånd ska lämnas in hos Finlands representation i det aktuella landet eller hos den lokala polisen i Finland om den sökande redan befinner sig i landet. En ansökan om förlängt tillstånd eller permanent uppehållstillstånd kan endast lämnas in i Finland. Det första temporära uppehållstillståndet beviljas av invandrarverket, och polisen beviljar därefter nya temporära uppehållstillstånd (förlängt tillstånd).

Mer information:
www.intermin.fi
www.migri.fi

Minneslista för invandrare

Om du flyttar permanent till Sibbo, kom ihåg att:

1. Gå till Magistraten i Borgå och fyll i blanketten för utlänningars registreringsanmälan och gör en flyttanmälan

2. Gå till Folkpensionsanstalten (FPA) och fyll i en ansökan om att få rätt till finländskt socialskydd

3. Hämta ett skattekort hos skattekontoret

4. Om du är arbetslös ska du anmäla dig som arbetslös hos arbets- och näringsbyrån (TE-tjänster)

5. Öppna ett bankkonto

 

Suomeksi

 

Senast ändrat 05.01.2018