N 50 Nikkiläntie

På svenska

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos käsittää Nikkiläntien tiealueen Pornaistentien risteyksestä Brobölentien ja Martinkyläntien risteykseen saakka. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa Nikkiläntien yleisen tien (LYS) alue katualueeksi ja mahdollistaa Brobölentien/Martinkyläntien risteyksen kiertoliittymän ja liityntäpysäkin rakentaminen. 

N50 Nikkiläntie opaskartalla

Yhteyshenkilöt

Jarkko Lyytinen, asemakaavapäällikkö
puh. 050 409 3957

Birgitta Smeds paikkatietosuunnittelija 
puh. 040 191 4358

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi


Lainvoima

Asemakaava astuu voimaan 23.8.2018

Kuulutus (pdf)

Hyväksyminen

Kunnanhallitus on päätöksellään 19.6.2018 § 172 hyväksynyt N 50 Nikkiläntien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 27. kesäkuuta 2018 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Ote pöytäkirjasta kh 19.6.2018 § 172 (pdf)

Kuulutus 28.6.2018 (pdf) 

Hyväksytty kaava-aineisto (pdf):

Kaavakartta
Kaavaselostus
Selostuksen liitteet

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus sekä  päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (selostuksen liite nro 1) olivat nähtävillä 19.4-18.5.2018.

Kuulutus 19.4.2018 (pdf)

Kaavakartta, ehdotus (pdf)

Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)Luonnospiirrustus

 

Selvitykset

Sipoon Nikkilän liikenneselvitys ja -suunnitelma 28.6.2013. Sito Oy (pdf)

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 11.9.2014. 

Kuulutus 11.9.2014 (pdf)

Viimeksi muokattu 21.08.2018