Vårens mötestider 2018

Fullmäktige: 29.1, 26.2, 26.3, 23.4, 11.6, 3.9, 8.10, 12.11 och 10.12.2018

Kommunstyrelsen: 16.1, 6.2, 27.2, 13.3, 27.3, 10.4, 24.4, 8.5, 22.5, 5.6, 19.6, 21.8, 11.9, 25.9, 16-17.10, 30.10, 13.11, 27.11 och 11.12.2018

Höstens mötestider 2017

Kommunstyrelsen: 12.12.2017

Social- och hälsovårdsutskottet: 19.12.2017

Bildningsutskottet: 18.12.2017

Svenska utbildningssektionen: 14.12.2017

Suomenkielinen koulutusjaosto: 14.12.2017

Fritidssektionen: 14.12.2017

Tekniska utskottet: 19.12.2017

Sibbo Vattens direktion: 20.12.2017

Markanvändningssektionen: 18.12.2017

Byggnads- och miljöutskottet: 14.12.2017

Näringssektionen: 18.12.2017

Revisionsnämnden:

Suomeksi

Senast ändrat 12.12.2017